Arbeidsovereenkomst Payrolling

Referentie : AR 15

 15,00 ex. btw

In winkelmand

Payrolling is een oplossing voor bedrijven die personeel nodig hebben, maar dit personeel niet zelf in loondienst willen hebben. Dit model regelt de arbeidsrechtelijke verhouding tussen de payroll-onderneming en de werknemer die valt onder de ABU CAO, fase A. Aantal pagina’s: 3

Meer informatie

Arbeidsovereenkomst Payrolling

Een Arbeidsovereenkomst Payrolling kan worden gebruikt door een payroll-bedrijf dat een arbeidsovereenkomst moet sluiten met een werknemer die in het kader van payrolling werkzaamheden verricht.

Als een onderneming personeel nodig heeft, maar geen werknemers in loondienst wil hebben, dan kan die onderneming een payrollbedrijf inschakelen. Het kenmerkende van payrolling is dat de onderneming zelf het personeel heeft geworven en geselecteerd. Dit is het verschil met detachering. Bij detachering wordt de werving en selectie door het detacheringsbedrijf gedaan. In deze webshop vindt u modellen voor een Overeenkomst Payrolling en een Detacheringsovereenkomst.

Bij payrolling bepaalt de onderneming de hoogte van het salaris en heeft de feitelijke zeggenschap. Formeel is de werknemer echter in dienst bij het payrollbedrijf. Het payrollbedrijf moet onder andere zorgen voor de arbeidscontracten, jaaropgaven, salarisadministratie en pensioenopbouw.

Het payrollbedrijf stelt het personeel vaak langdurig ter beschikking aan de feitelijke werkgever. Dit gebeurt op basis van de Overeenkomst Payrolling, die gesloten wordt tussen de formele werkgever en de feitelijke werkgever. Daarnaast moet het payrolbedrijf een arbeidsovereenkomst sluiten met de werknemer, de Arbeidsovereenkomst Payrolling.

CAO Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU)

Op 4 november 2016 heeft de Hoge Raad geoordeeld dat een overeenkomst met werknemers in geval van detachering en  payrolling zijn te beschouwen als een uitzendovereenkomst in de zin van artikel 7:690 BW. Hierdoor vallen deze werknemers onder de reikwijdte van het pensioenfonds van de uitzendsector (StiPP) en dat zij voor de werknemersverzekeringen (in beginsel) ingedeeld moet worden in de sector Uitzendbedrijven.

In deze Arbeidsovereenkomst Payrolling wordt uitgegaan van toepasselijkheid van de CAO ABU, omdat veel payroll-bedrijven onder deze CAO vallen. Dit model kan worden aangepast voor de CAO van de NBBU.

Als gevolg van het arrest van de Hoge Raad kunnen payroll-ondernemingen profiteren van de regels die gelden voor uitzendondernemingen, zoals het lichtere ontslagregime en de ketenregeling. In dit model Arbeidsovereenkomst Payrolling wordt het uitzendbeding niet toegepast, omdat dit bij payrolling over het algemeen niet gebruikelijk is, gelet op het structurele karakter van de uitzending.

Arbeidsovereenkomst Payrolling: actuele ontwikkelingen

Het huidige kabinet wilde bij aanvang van de regeerperiode de regeling omtrent payrolling zo snel mogelijk op de schop nemen. Dit voornemen uit het regeerakkoord is uitgewerkt in het wetsvoorstel payrolling. Formeel gaat het dan om de aanpassing van de Wet allocatie arbeidskrachten door intermediairs (Waadi). Inmiddels is deze aanpassing weer in de ijskast gezet en heeft het kabinet aangekondigd om met een breder pakket van maatregelen te komen op het gebied van het arbeidsrecht. Voorlopig blijft dus nog alles bij het oude.