Arbeidsovereenkomst Payrolling

Referentie : AR 15

 17,00 ex. btw

Payrolling is een oplossing voor bedrijven die personeel nodig hebben, maar dit personeel niet zelf in loondienst willen hebben. Dit model regelt de arbeidsrechtelijke verhouding tussen de payroll-onderneming en de werknemer. Aantal pagina’s: 3

Meer informatie

WAB

Deze arbeidsovereenkomst payrolling is aangepast aan alle eisen die de Wet Arbeidsmarkt in Balans meebrengt. In onze blog leest u hoe de regels omtrent payrolling veranderen onder de WAB.

Arbeidsovereenkomst Payrolling

Deze arbeidsovereenkomst is geschikt voor een payroll-bedrijf dat een arbeidsovereenkomst moet sluiten met een werknemer die in het kader van payrolling werkzaamheden verricht.

Als een onderneming personeel nodig heeft, maar geen werknemers in loondienst wil hebben, dan kan die onderneming een payrollbedrijf inschakelen. Het kenmerkende van payrolling is dat de onderneming zelf het personeel heeft geworven en geselecteerd. Dit is het verschil met detachering, daar doet het detacheringsbedrijf de werving en selectie. In deze webshop vindt u modellen voor een Overeenkomst Payrolling en een Detacheringsovereenkomst.

Bij payrolling heeft de onderneming de feitelijke zeggenschap. Formeel is de werknemer echter in dienst bij het payrollbedrijf. Het payrollbedrijf moet onder andere zorgen voor de arbeidscontracten, jaaropgaven, salarisadministratie en eventueel pensioenopbouw. Op grond van de WAB is het payrollbedrijf verplicht om de primaire en scundaire arbeidsvoorwaarden van de inlenende onderneming te volgen.

Het payrollbedrijf stelt het personeel vaak langdurig ter beschikking aan de feitelijke werkgever. Dit gebeurt op basis van de Overeenkomst Payrolling, die gesloten wordt tussen de formele werkgever en de feitelijke werkgever. Daarnaast moet het payrolbedrijf een arbeidsovereenkomst sluiten met de werknemer, deze Arbeidsovereenkomst Payrolling.