Bewaarnemingsovereenkomst

Referentie : BB 03

Deze bewaarnemingsovereenkomst regelt het bewaren of opslaan van goederen door een derde, bijvoorbeeld een opslagbedrijf. Dit model is samengesteld door gespecialiseerde advocaten. Aantal pagina’s: 4.

Meer informatie

Bewaarnemingsovereenkomst

Een bewaarnemingsovereenkomst is een overeenkomst waarbij de ene partij (bewaarnemer) zich tegenover de andere partij (bewaargever) verbindt een zaak die de bewaargever hem toevertrouwt, te bewaren en terug te geven. De te bewaren zaken kunnen zowel roerend als onroerend zijn.

Voorwaarden

In dit model staan alle belangrijke voorwaarden: de plaats waar de zaken worden opgeslagen, de zorgplicht, de aansprakelijkheid en de verzekering, de kosten van de bewaarneming, de aansprakelijkheid van de bewaarnemer, de toegang tot de goederen, de beëindiging van de bewaarneming en de verplichting om de goederen terug te geven bij het einde van de bewaarneming.

Particulier gebruik

Het model Bewaarnemingsovereenkomst kan ook gebruikt worden voor de niet-professionele opslag door een particulier of als vriendendienst. In dat geval wordt een privépersoon de bewaargever in plaats van een BV. Het sluiten van een overeenkomst is ook bij particulier gebruik altijd als nog een pré. Dit omdat daarmee eventuele problemen in de toekomst voorkomen kunnen worden.

Van bewaarneming kan ook sprake zijn indien geen bewaarnemingsovereenkomst wordt gesloten. Voorbeelden daarvan zijn het afgeven van een jas (al dan niet tegen betaling) bij een garderobe of voor zaken die zijn meegebracht door een gast die zijn intrek in een hotel heeft genomen.