Consultancy Overeenkomst BV

Referentie : ZZP 06

 19,00 ex. btw

In winkelmand

Dit model is geschikt voor de ZZP’er die als consultant werkzaam is vanuit zijn eigen BV. In deze situatie wordt de ZZP’er door zijn eigen BV ter beschikking gesteld aan een opdrachtgever voor het uitvoeren van consultancy-werkzaamheden. Aantal pagina’s: 6

Meer informatie

Dit model voor een Consultancy Overeenkomst BV lijkt veel op de Consultancy Overeenkomst voor de ZZP-er  maar kent toch een aantal belangrijke verschillen. Een ZZP-er is doorgaans actief als eenmanszaak, maar het komt ook regelmatig voor dat de ZZP-er een eigen BV heeft. In dat geval sluit de BV van de ZZP-er een overeenkomst met de opdrachtgever, waarin moet worden geregeld dat de ZZP-er door zijn eigen BV ter beschikking wordt gesteld aan de opdrachtgever voor het uitvoeren van werkzaamheden. Uitgangspunt is dat de ZZP-er in loondienst is van zijn eigen BV. Hierdoor is de kans kleiner dat de ZZP-er aangemerkt wordt als werknemer van de opdrachtgever, maar ook bij de ZZP-er die vanuit een BV werkt blijft dit risico bestaan.

Consultancy Overeenkomst BV: voorwaarden

Het contract bevat onder meer bepalingen voor de beloning, de taakomschrijving en de duur van de overeenkomst. De zelfstandigheid van de bestuurder is gewaarborgd en de BV wordt gevrijwaard van belastingen en sociale premies die de bestuurder aangaan en mogelijk voor rekening van de opdrachtgever zou kunnen komen, bijvoorbeeld op grond van de wet ketenaansprakelijkheid. Verder bevat het model Overeenkomst van opdracht BV een  geheimhoudingsbeding en optioneel een non-concurrentiebeding. Ook is gedacht aan de bescherming van de intellectuele eigendomsrechten van de opdrachtgever, wat doorgaans een belangrijke eis is van de opdrachtgever.

 

incassoservice

Incassoservice

Lang openstaande vordering(en)? Wij zorgen voor betaling!

Vanaf €29,- ex. btw

Naar incassoservice