Contractovername voorbeeld

Referentie : OV 21

Maak uw keuze
?
Invuldocument (Word)

U krijgt een niet ingevuld model in Word en vult daarin zelf de gegevens in.

Online genereren:

U vult online direct alle gegevens in, waarna u het document kant-en-klaar (ingevuld) ontvangt. U kunt daarbij kiezen voor een Word-bestand en/of een PDF.

 13,00 26,00 ex. btw

Dit is een voorbeeld akte voor contractovername. Deze wordt gebruikt wanneer een contractpartij zijn rechtspositie ten opzichte van zijn wederpartij volledig aan een derde wil overdragen. Aantal pagina’s: 2.

U heeft bij dit contract de optie om voor een kleine meerprijs gebruikt te maken van onze eigen generator. Beantwoord enkele vragen in ons systeem en u heeft een kant-en-klaar contract! Het contract kan ook dan achteraf nog aangepast worden.

Meer informatie

Contractovername

Dit is een voorbeeld voor contractovername. Bij contractovername treedt de overnemer in de plaats van een van de twee (of meerdere) contractpartijen. Deze overnemer verkrijgt niet alleen de vordering, zoals bij cessie het geval is, maar wordt volledig partij bij het contract. Daardoor is, vanzelfsprekend, ook instemming van de wederpartij vereist. Bij cessie is dat niet het geval. Een voorbeeld akte voor cessie vindt u hier.

De wet

Contractovername is geregeld in artikel 6:159 van het Burgerlijk Wetboek. Hierin staat dat een partij bij een overeenkomst haar rechtsverhouding tot de wederpartij kan overdragen aan een derde, en dat daarvoor “een tussen haar en de derde opgemaakte akte” is vereist. Dit voorbeeldcontract contractovername is die akte. Deze akte is een drie-partijenovereenkomst, namelijk de overdragende contractspartij, de oorspronkelijke wederpartij, en de overnemende derde. Formeel hoeft de wederpartij geen partij te zijn bij deze akte. Medewerking is voldoende, dit kan ook blijken uit een e-mail of apart schrijven. Voor de zekerheid is het beter om de wederpartij mee te laten tekenen.

Finale kwijting

Let op: dit voorbeeld voor contractovername bevat de onder andere de finale kwijting per overnamedatum. Als er nog vorderingen tussen de oude contractspartijen zijn die betrekking hebben op de periode tot de overnamedatum, bijvoorbeeld oude facturen of claims, komen zij door de kwijting te vervallen. Als dit niet de bedoeling is, moeten deze vorderingen expliciet worden uitgesloten van de finale kwijting.

Onderdelen contractovername voorbeeld

Verder bevat dit voorbeeld de volgende onderdelen:

Overnamedatum, overnameprijs, toepasselijk recht en forumkeuze.