Dienstverleningsovereenkomst Engelstalig

Referentie : SW 05

 23,00 ex. btw

In winkelmand

Zeer uitgebreide Engelstalige overeenkomst van opdracht, Agreement for the provision of services. Voor samenwerking tussen twee bedrijven. Aantal pagina’s: 17

Meer informatie

De Dienstverleningsovereenkomst Engelstalig wordt in het Engels vaak aangeduid met ‘Agreement for provision of services’. Feitelijk is het de Engelstalige versie van de overeenkomst van opdracht. Een overeenkomst van opdracht wordt in de praktijk veel gebruikt door bedrijven. Veel vormen van samenwerking vinden namelijk plaats in de vorm van een overeenkomst van opdracht. Gedacht kan worden aan uitbesteding en onderaanneming. Indien een bedrijf (hoofdaannemer)een deel van zijn werkzaamheden voor haar klant door een ander bedrijf (onderaannemer) wil laten uitvoeren, dan wordt dat beschouwd als een overeenkomst van opdracht.

Dit voorbeeldcontract Agreement for provision of services heeft betrekking op de uitvoering van diensten. Dit is een ruim begrip, hieronder kunnen veel verschillende soorten werkzaamheden vallen, zoals adviesdiensten, logistieke diensten of ICT-diensten. Dit model is niet bedoeld voor onderaanneming in de bouw.

Dienstverleningsovereenkomst Engelstalig: voorwaarden

Het voorbeeldcontract is zeer uitgebreid en bevat alle mogelijke clausules die bij de uitbesteding of onderaanneming van werkzaamheden tussen twee bedrijven kunnen spelen , zoals  de verplichtingen van de leverancier, de facturering, eisen aan personeel, communicatie, IPR, looptijd, beëindiging, vertrouwelijkheid. In blauw is aangegeven welke artikelen optioneel zijn. Deze optionele artikelen kunnen eventueel  bij projecten voor langere duur worden toegevoegd, bijvoorbeeld de clausules over partnership, de parent guarantee, rapportage, screening van personeel, business continuity en transitie naar een nieuwe leverancier. Kortom, een zeer compleet (17 pagina’s!) en uitgebreid model voor kleine en grote bedrijven. Indien u op zoekt bent naar een Engelstalige overeenkomst specifiek voor de levering van SaaS-diensten, dan kunt u in deze webshop ook een Agreement for the provision of SaaS vinden.

Dienstverleningsovereenkomst Engelstalig:Wet Overgang Onderneming

Soms wordt een Dienstverleningsovereenkomst gesloten in het kader van de outsourcing: de opdrachtgever besteedt bepaalde diensten voortaan uit aan een gespecialiseerde dienstverlener, bijvoorbeeld de IT-afdeling of de schoonmaakafdeling. In dat geval bestaat de kans dat de Wet Overgang Onderneming van toepassing is. Dit kan vergaande consequenties hebben, want daardoor kan het personeel van opdrachtgever dat zich voorheen met deze werkzaamheden bezig hield, automatisch overgaan naar de dienstverlener.