Directiereglement met RvC

Referentie : DGA 23

 19,00 ex. btw

Directiereglement voor een BV die over een Raad van Commissarissen beschikt. Uitgebreid en volledig directiestatuut. Aantal pagina’s: 5

Meer informatie

Dit Directiereglement met RvC is geschikt voor een BV die een Raad van Commissarissen heeft (“RvC”). In dat geval wordt er vanuit gegaan dat het directiereglement wordt opgesteld in nauw overleg tussen de directie en de RvC. Bij  een BV zonder RvC vindt dit overleg plaats tussen de directie en de algemene vergadering van aandeelhouders.

Directiereglement met RvC: interne regels

In het Directiereglement met RvC worden de taken van de directie vastgelegd en de onderlinge verdeling van deze taken tussen de directieleden. In de statuten is de vertegenwoordigingsbevoegdheid van het bestuur vastgelegd (zelfstandig of samen met andere bestuurders), maar deze externe bevoegdheid is juridisch gezien iets anders dan de interne regels waaraan de bestuurder zich moet houden. Intern zal door de directie een bestuursbesluit moeten worden genomen, voordat een bestuurder een rechtshandeling kan gaan sluiten met een externe partij.

Directiereglement met RvC: bepalingen

Dit model bevat bepalingen omtrent de taakverdeling en de besluitvorming van de directie. De wijze waarop de directie vergadert en besluiten neemt wordt uitgebreid beschreven. Als de stemmen binnen de directie staken kan het besluit worden voorgelegd aan de RvC. Ook is er rekening mee gehouden dat bestuursbesluiten op grond van de wet of de statuten goedgekeurd moeten worden door de RvC.

Optioneel kunnen artikelen worden gebruikt die betrekking hebben op de verhouding tussen de directie en het managementteam en de relatie met de ondernemingsraad van de BV.

Zie ook de overzichtspagina Directiestatuut voorbeeld.