Distribution Agreement – distributor friendly

Referentie : ADF 10

Engelstalige Distribution Agreement die vooral bepalingen bevat die in het voordeel zijn van de distributeur, ten behoeve van de exclusieve verkoop van producten binnen een aangewezen gebied. Aantal pagina’s: 5

Meer informatie

Dit Engelstalige voorbeeldcontract Distribution Agreement – distributor friendly is een verkorte versie van de standaard Distribution Agreement. De bepalingen die vooral in het voordeel van de fabrikant of leverancier zijn geschreven, zoals targets, verplichte marketing op eigen kosten, concurrentiebeding en minimale afnameverplichtingen zitten niet in deze versie. Bepalingen die vooral in het voordeel zijn van de distributeur, zoals de exclusiviteit, zijn wel opgenomen.

Distributie wordt ook wel wederverkoop genoemd. De distributeur is geen bemiddelaar, zoals bij agentuur, maar hij koopt voor eigen rekening en risico in bij de fabrikant of leverancier, teneinde de producten te verkopen in de aan hem toegewezen regio.

Distribution Agreement – distributor friendly – Europese regels

Voor distributieovereenkomsten bestaan er veel Europese regels, met name op het gebied van de mededinging. Het is bijvoorbeeld verboden om passieve verkoop buiten de aangewezen regio te verbieden. Dit Engelstalige model voor een Distribution Agreement – distributeur friendly voldoet volledig aan deze regelgeving. Actieve benadering van klanten buiten de regio kan wel worden verboden. Andersom mag de distributeur ook verlangen dat de leverancier niet zelf binnen het gebied gaat verkopen of andere distributeurs gaat benoemen.

Omdat beide partijen belang hebben bij hoge omzet door de distributeur, werken zij samen op het gebied van de marketing en sales. De fabrikant mag de verkoopprijs van de distributeur niet bepalen, maar mag wel een advies geven. Verder wordt de geheimhouding en de rechten van intellectuele eigendom geregeld.

Een Nederlandstalige versie van de Distributieovereenkomst – distributeurvriendelijk is ook beschikbaar in deze webshop.