Distribution Agreement

Referentie : ADF 05

Complete en overzichtelijke Engelstalige Distribution Agreement tussen een producent of leverancier en zijn wederverkoper, ten behoeve van de verkoop van producten binnen een aangewezen gebied. Aantal pagina’s: 7

Meer informatie

Dit Engelstalige voorbeeldcontract Distribution Agreement bevat alle belangrijke bepalingen, waaronder afspraken over marketing, gebiedsverdeling en garanties ten aanzien van de producten. Distributie wordt ook wel wederverkoop genoemd. De distributeur is geen bemiddelaar, zoals bij agentuur, maar hij koopt voor eigen rekening en risico in bij de fabrikant of leverancier, teneinde de producten te verkopen in de aan hem toegewezen regio.

Distribution Agreement en mededinging

Voor distributieovereenkomsten bestaan er veel Europese regels, met name op het gebied van de mededinging. Het is bijvoorbeeld verboden om passieve verkoop buiten de aangewezen regio te verbieden. Dit Engelstalige model voor een Distribution Agreement voldoet volledig aan deze regelgeving. Actieve benadering van klanten buiten de regio kan wel worden verboden. Andersom mag de distributeur ook verlangen dat de leverancier niet zelf binnen het gebied gaat verkopen of andere distributeurs gaat benoemen.

Een andere belangrijke beperking op grond van Europese regels is dat een beding dat de concurrentie kan beperken in beginsel geen langere duur mag hebben dan 5 jaar. Hierbij moet gedacht worden aan de verplichting om exclusief producten in te kopen bij de leverancier, of het verbod om concurrerende producten te verkopen.

Omdat beide partijen belang hebben bij hoge omzet door de distributeur, werken zij samen op het gebied van de marketing en sales. De fabrikant mag de verkoopprijs van de distributeur niet bepalen, maar mag wel een advies geven. Verder wordt de geheimhouding en de rechten van intellectuele eigendom geregeld.

Distribution Agreement: arbitrageclausule

Bij internationale distributieovereenkomsten is het voor de leverancier aan te raden om geschillen te laten beslechten middels een arbitrage-instituut, tenminste als de distributeur is gevestigd in een land dat is aangesloten bij het Verdrag van New York van 1958. Op basis van dit Verdrag kunnen arbitrale vonnissen van het ene land gemakkelijk ten uitvoer worden gelegd in het andere land. Met name indien zaken wordt gedaan buiten de EU is het lastig om gewone vonnissen ten uitvoer te leggen. Door voor arbitrage te kiezen kan dit in bepaalde landen sterk worden verbeterd.

Een Nederlandstalige versie van de distributieovereenkomst is ook beschikbaar in deze webshop.