Escrow Overeenkomst Engelstalig

Referentie : FZ 19

Bij grote transacties (overnames of outsourcing) is het niet ongebruikelijk dat zekerheden worden bedongen, voor het geval een partij niet aan zijn verplichtingen kan voldoen. Hiervoor kan een Escrow Overeenkomst Engelstalig worden gebruikt. Aantal pagina’s van dit model: 5

Meer informatie

Een Escrow Overeenkomst Engelstalig is een vorm van zekerheid die veel wordt toepast bij overnames. Zekerheden zijn er in verschillende vormen, zoals een bankgarantie, inhouding van een deel van de koopsom of een concerngarantie. Een Escrow Overeenkomst of Escrow Agreement komt veel voor.  Maar het is ook iets ingewikkelder dan andere vormen van zekerheid. Dit heeft er mee te maken dat er nog een derde partij nodig is, de Escrow Agent. De Escrow Agent houdt het geld onder zich, voor de duur van de garanties en vrijwaringen die door de verkoper zijn verstrekt.

Escrow Overeenkomst Engelstalig: de Escrow Agent

De Escrow Agent is een onafhankelijke partij die een bepaald bedrag beheerd ten behoeve van de contractpartijen. Bij een overname beheert de Escrow Agent een deel van de koopsom namens de koper en verkoper gezamenlijk. Meestal is de Escrow Agent een notaris, die zijn kwaliteitsrekening ter beschikking stelt voor het tijdelijk parkeren van een deel van de koopsom.

De Escrow Agent zal het geld alleen vrij geven indien exact is voldaan aan de voorwaarden voor het vrijgeven van het geld, zoals omschreven in de Escrow Overeenkomst. Belangrijk dus dat die voorwaarden nauwkeurig worden omschreven. Als er een discussie bestaat over een ingediende claim zal de Escrow Agent het geld niet vrijgeven. De rechter zal dan moeten beslissen aan wie het saldo toekomt.

De Escrow Agent is onafhankelijk en geen partij bij het overnamecontract. Het is gebruikelijk dat de Escrow Agent wordt beschermd tegen claims van koper en verkoper. Anders wordt het erg lastig om iemand te vinden die deze taak op zich wil nemen.

Voor- en nadelen van de Escrow Agreement

Het grote nadeel van een Escrow Contract is dat het liquiditeit kost. Verkoper en koper kunnen tijdens de Escrow-periode niet aan het geld komen. Ook zijn er aan de werkzaamheden van een Escrow Agent kosten verbonden. Voordeel van een Escrow Overeenkomst Engelstalig is dat het 100% zeker is dat er betaling kan plaatsvinden. Mits het bedrag is Escrow voldoende is om de claim af te dekken, natuurlijk.