Franchiseovereenkomst

Referentie : ADF 02

Een succesvolle franchiseformule is mede afhankelijk van duidelijk omschreven regels die gelden tussen franchisegever en franchisenemer. In dit voorbeeldcontract van een franchiseovereenkomst zijn de belangrijkste afspraken tussen een franchisegever en franchisenemer op een rij gezet. Aantal pagina’s: 8

Meer informatie

Deze voorbeeld franchiseovereenkomst bevat de belangrijkste bepalingen die vaak in een franchiseovereenkomst voorkomen. Franchise is een methode van ondernemen. De franchisenemer betaalt de franchisegever voor het recht om een zaak met de handelsnaam/franchiseformule van de franchisegever te exploiteren. Tussen deze twee partijen wordt een franchiseovereenkomst gesloten. In deze overeenkomst wordt het franchiseconcept omschreven en zijn de afspraken tussen de franchisenemer en franchisegever opgenomen. Het bekendste voorbeeld van een bedrijf dat veel aan franchise doet is McDonald’s.

Onder meer de volgende zaken komen in deze model van een franchiseovereenkomst aan de orde:

 • Een omschrijving van de franchiseformule
 • De afspraken over het percentage omzet dat de franchisegever uitgeeft aan collectieve reclame voor de franchiseformule
 • De optie om de franchisegever de administratie van de franchisenemer te laten voeren
 • De verplichtingen van franchisenemer over onder meer de te betalen vergoedingen, opvolgen van instructies van de franchisegever op gebied van bedrijfsbeheer, inrichting, presentatie, assortiment, reclame en verkoopbevordering, de prijspolitiek, personeelsbeleid, wijze van kwaliteitsbewaking van producten;
 • De aandelijks fee en entree fee die de franchisenemer moet betalen
 • Een optie voor de huur van een bedrijfspand
 • Een optie voor lidmaatschap van een franchisevereniging
 • De duur van de overeenkomst
 • De afspraken over concurrentie
 • De afspraken over overdracht van de franchiseonderneming
 • Afspraken over de licentie die de franchisegever aan de franchisenemer vertrekt
 • Afspraken over de inkoop van artikelen en/of producten die de franchisenemer bij de franchisegever moet inkopen
 • Beëindiging, opzegging en ontbinding van de franchiseovereenkomst
 • toepasselijke recht en forumkeuze

Dit model franchiseovereenkomst gaat uit van een eenmanszaak als franchisenemer. Indien de franchisenemer een andere rechtsvorm heeft (BV), dan kan dit eenvoudig worden aangepast. Het is een evenwichtig contract waarbij zowel aan de belangen van de franchisegever als de franchisenemer is gedacht. Of u nu franchisegever bent of franchisenemer, dit modelcontract helpt u verder en geeft richting aan uw franchiseonderneming.