Franchiseovereenkomst

Referentie : ADF 02

Een succesvolle franchiseformule is mede afhankelijk van duidelijk omschreven regels die gelden tussen franchisegever en franchisenemer. In dit voorbeeldcontract van een franchiseovereenkomst zijn de belangrijkste afspraken tussen een franchisegever en franchisenemer op een rij gezet. Aantal pagina’s: 17.

Meer informatie

Deze voorbeeld franchiseovereenkomst bevat de belangrijkste bepalingen die vaak in een franchiseovereenkomst voorkomen. Franchise is een methode van ondernemen. De franchisenemer betaalt de franchisegever voor het recht om een zaak met de handelsnaam/franchiseformule van de franchisegever te exploiteren. Tussen deze twee partijen wordt een franchiseovereenkomst gesloten. In deze overeenkomst wordt het franchiseconcept omschreven en zijn de afspraken tussen de franchisenemer en franchisegever opgenomen. Het bekendste voorbeeld van een bedrijf dat veel aan franchise doet is McDonald’s.

De nieuwe Wet Franchise

Deze franchiseovereenkomst voldoet aan de eisen van de nieuwe Wet Franchise, die vanaf 1 januari 2021 van kracht is. Deze nieuwe wet schrijft onder andere voor dat er in de franchiseovereenkomst bepalingen worden opgenomen over de vaststelling en de uitkering van goodwill bij beëindiging van de overeenkomst. Hierover is dan ook een artikel opgenomen in deze voorbeeld overeenkomst. Andere nieuwe bepalingen die in verband met de nieuwe wet in dit franchisecontract zijn opgenomen gaan over het instemmingsrecht van de franchisenemers en het post-contractuele non-concurrentiebeding. Deze bepalingen zijn echter niet wettelijk verplicht en daarom als optie opgenomen. Meer informatie over de nieuwe Wet Franchise vindt u in deze blog.

Overig

Dit model franchiseovereenkomst gaat uit van een eenmanszaak als franchisenemer. Indien de franchisenemer een andere rechtsvorm heeft (BV), dan kan dit eenvoudig worden aangepast. Het is een evenwichtig contract waarbij zowel aan de belangen van de franchisegever als de franchisenemer is gedacht. Of u nu franchisegever bent of franchisenemer, dit modelcontract helpt u verder en geeft richting aan uw franchiseonderneming.