Garanties

Referentie : OV 09

 21,00 ex. btw

Dit is een complete set van garanties die kunnen worden verstrekt in het kader van een overname van aandelen in een BV.  Aantal pagina’s: 8

Meer informatie

Garanties spelen een rol bij de overname van een onderneming. De koper en de verkoper doen er goed aan om deze op te nemen in het overnamecontract. Door middel van garanties verklaart de verkoper dat bepaalde feiten en omstandigheden met betrekking tot de te verkopen onderneming juist zijn.

Door dit voorbeeld model te gebruiken verklaart de verkoper dat het bedrijf en de activa zich in goede staat bevinden en dat er geen ‘lijken in de kast zitten’. Deze garanties kunnen worden gebruikt samen met het voorbeeldcontract Overname Aandelen of Overname Activa Passiva. De garanties betreffen zeer verschillende aspecten van de onderneming. Ze worden onder meer afgegeven met betrekking tot de jaarrekening en de administratie, de activa, debiteuren, personeel, milieu en verzekeringen.

Garanties en disclosures

De disclosures bevatten de uitzonderingen en voorbehouden ten aanzien van degaranties die in de koopovereenkomst van de aandelen voor de bedrijfsovername zijn opgenomen. Er is geen sprake van een schending of inbreuk van een garantie, wanneer een feit of omstandigheid is beschreven in de Disclosure Letter. De Disclosure Letter maakt deel uit van de overeenkomst voor de verkoop van de aandelen. Onze voorbeeld disclosure letter vindt u hier. Het spiegelbeeld van disclosures zijn de zogenaamde vrijwaringen.