Gebruiksrecht Verkoopaccount Transactieplatform

Referentie : SW 27

 26,00 ex. btw

Dit is een voorbeeld gebruiksrecht contract van een verkoopaccount op een transactieplatform zoals Bol.com en Amazon. Het contract kan gebruikt worden om het gebruiksrecht over te dragen van de houder het het verkoopaccount aan de toekomstige gebruiker. Dit is een manier om het verkoopaccount toch in gebruik te kunnen geven wanneer juridische overdracht geblokkeerd is door het platform. Aantal pagina’s: 4.

Meer informatie

Dit is een voorbeeld gebruiksrecht contract van een verkoopaccount op een transactieplatform. Het contract kan gebruikt worden om het gebruiksrecht over te dragen van de houder het het verkoopaccount aan de toekomstige gebruiker.

Intermediaire transactieplatformen

Transactieplatformen worden gebruikt voor het sluiten van overeenkomsten. Binnen transactieplatformen is er ook weer onderscheid te maken. Er zijn transactieplatformen waarop een bedrijf enkel eigen producten verkoopt, zoals de webshop van Blokker.nl. En er zijn intermediaire transactieplatformen, externe aanbieders kunnen via het platform ook producten verkopen, een voorbeeld hiervan is Bol.com. De externe aanbieder heeft dan een verkoopaccount op het transactieplatform.

Driepartijen overeenkomst: goedkeuring platform vereist

U heeft een dergelijk account en wilt dit graag overdragen aan een derde. Dit gaat niet zo simpel als u misschien zou denken. Het platform kan de overdracht blokkeren omdat het een drie-partijenovereenkomst is, waarbij in gevolge de wet medewerking is vereist van het platform. Wanneer u ervan uitgaat dat het platform meewerkt aan de overdracht kunt u ons Voorbeeldcontract Overname Verkoopaccount Platform gebruiken. Maar in praktijk zien we vaak clausules in de algemene voorwaarden van platformen waarin staat dat overdracht van het account niet mogelijk is, het platform zal dus (vaak) geen toestemming geven voor de overdracht aan een derde.

Praktische oplossingen de overdracht

Een andere mogelijkheid dan de juridische overdracht is het toekennen van een gebruiksrecht aan een derde. In de meeste algemene voorwaarden is het toekennen van een gebruiksrecht of de overdracht van de economische eigendom namelijk niet expliciet verboden. Hier vindt u een voorbeeld van een Overeenkomst gebruiksrecht online platform.

Wilt u meer achtergrond informatie transactieplatformen en de overdracht van uw account hierop? Neem dan gerust een kijkje naar onze blogpost hierover.

Onderdelen overeenkomst gebruiksrecht verkoopaccount transactieplatform

Dit model bevat o.a. de volgende onderdelen:

  • het verleende gebruiksrecht;
  • de rechten en plichten van de gebruiker;
  • de verplichtingen van de houder;
  • de vergoeding van de houder;
  • geheimhoudingsplicht.