Gebruiksvoorwaarden App

Referentie : ICT 05

 17,00 ex. btw

Aan het gebruik van een app die kan worden gedownload op een pc, laptop of mobiele telefoon zijn vaak voorwaarden verbonden. Dit is een uitgebreid voorbeeld van deze Gebruiksvoorwaarden. Aantal pagina’s: 5

Meer informatie

Dit is een voorbeeld voor Gebruiksvoorwaarden App. Indien een bedrijf een app heeft ontwikkeld, is het gebruikelijk dat er voorwaarden van toepassing zijn voor de gebruiker van de app. Deze voorwaarden zijn te gebruiken voor apps die alleen ofline kunnen worden gebruikt, maar ook voor online apps, bijvoorbeeld apps die toegang geven tot een website die geschikt is gemaakt voor de mobiele telefoon.

Gebruiksvoorwaarden App: veel voorkomende bepalingen

Deze voorwaarden bevatten alle veel voorkomende bepalingen, zoals:

  • geen onrechtmatig gebruik: dit wil zeggen dat de gebruiker zorgvuldig met de App moet omgaan en geen onfatsoenlijke of immorele uitingen via de app mag verspreiden
  • zorgvuldig gebruik: geen virussen verspreiden en geheimhouden van inloggegevens.
  • intellectuele eigendom: de rechten van de App liggen bij de eigenaar
  • aansprakelijkheid: de uitgever van de App sluit aansprakelijkheid voor het gebruik grotendeels uit
  • cookies: een App die toegang geeft tot een mobiele website kan mogelijk cookies plaatsen. Hiervoor zijn optioneel bepalingen aanwezig.

Click-wrapping of browse-wrapping?

Wellicht dat u zich afvraagt op welke wijze een gebruiker van een App gebonden is aan de Gebruiksvoorwaarden. Normaal gesproken zal er op het moment dat de gebruiker de App download een vinkje moeten worden geplaatst, waardoor de gebruiker expliciet instemt met de Gebruiksvoorwaarden App. Dit wordt in de praktijk ook wel ‘click-wrapping’ genoemd.

Het tegenovergestelde van click-wrapping is ‘browse-wrapping’, hetgeen inhoudt dat de gebruiker gebonden wordt aan de Gebruiksvoorwaarden enkel en alleen door het gebruik van de App of het surfen (‘browsen’) op de website die bij de App hoort. Browse-wrapping is over het algemeen onvoldoende om de gebruiker gebonden te laten zijn aan de Gebruiksvoorwaarden, zoals blijkt uit deze blog over dit onderwerp. Dus wij adviseren u om het downloaden of gebruiken van de App alleen mogelijk te maken nadat de gebruiker akkoord is gegaan met deze Gebruiksvoorwaarden App. Tevens moet u zorgen dat de Gebruiksvoorwaarden aan een hyperlink gekoppeld zijn, waardoor de gebruiker deze voorwaarden kan downloaden en opslaan.

Privacy Statement

Vaak worden via de App persoonsgegevens van de gebruiker verzameld en verwerkt. Hiervoor is een privacy statement nodig dat voldoet aan de eisen van de AVG. In dit voorbeeld Gebruiksvoorwaarden App wordt verwezen naar een privacy statement, maar dit moet door u nog wel worden toegevoegd. Een voorbeeld Privacy Statement dat u kunt gebruiken in combinatie met deze Gebruiksvoorwaarden App vindt u ook in onze webshop.