Gebruiksvoorwaarden Databank

Referentie : ICT 09

 15,00 ex. btw

In winkelmand

Door een toename van data ontstaan er ook steeds meer databanken. Als aan een derde toegang wordt verleend tot een databank is het aan te raden om deze Gebruiksvoorwaarden Databank toe te passen. Aantal pagina’s: 3

Meer informatie

Een verzameling van data wordt een databank of database genoemd. De hoeveelheid data die in de maatschappij wordt gecreëerd neemt zeer snel toe. Vaak worden databanken vooral aangelegd voor intern gebruik, ter verbetering van de productie of dienstverlening. Het betreft dan bijvoorbeeld technische gegevens of gebruikersdata. Het komt ook regelmatig voor dat aan derden toegang wordt verleend tot de database. In dat geval is het verstandig om gebruiksvoorwaarden te hanteren.

Databank en Databankenwet

De Databankenwet beschermt tegen het opvragen of hergebruiken van de gegevens in de databank.

De data zijn als verzameling beschermd. Dit recht ligt bij de producent van de database. De databank is automatisch beschermd als de database is gemaakt. De maker hoeft hier niets voor aan te vragen of te registreren. Het recht geldt tot 15 jaar na productie. Als de inhoud van de database veel verandert (kwantitatief of kwalitatief) dan gaat de 15 jaar opnieuw in.

De database is beschermd door de Databankenwet als het gaat om:

  • een verzameling
  • van werken, gegevens of andere zelfstandige elementen
  • die systematisch of methodisch geordend
  • en afzonderlijk, met elektronische middelen of anderszins toegankelijk zijn
  • en waarvan de verkrijging, de controle of de presentatie van de inhoud, in kwalitatief of kwantitatief opzicht getuigt van een substantiële investering.

Databank en privacy

Het privacy-aspect bij een databank kent verschillende kanten. Indien een database een verzameling is van (onder meer) persoonsgegevens, dan is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’ ) van toepassing, waarbij de eigenaar van de databank als verantwoordelijke in de zin van de AVG zal worden beschouwd. Dit houdt in dat de eigenaar verantwoordelijke is voor de bescherming van deze gegevens en dat hij een Verwerkersovereenkomst moet sluiten, indien hij de opslag en bescherming uitbesteed aan een derde, bijvoorbeeld een ICT-bedrijf.

Anderzijds kan het zo zijn dat de gebruiker persoonsgegevens verstrekt aan de eigenaar, als vereiste voor het verkrijgen van toegang. In dat geval is de AVG ook van toepassing op de verwerking van de persoonsgegevens van de gebruikers door de eigenaar van de databank. Wij raden de eigenaar van de AVG om dit geval te werken met een Privacy Statement, dat u ook in onze webshop kunt kopen.