Geheimhoudingsverklaring NDA klantgegevens Engels

Referentie : NDA 08

 15,00 ex. btw

Dit modelcontract is een Engelse versie van de eenzijdige geheimhoudingsovereenkomst, waarbij een partij vertrouwelijke informatie verstrekt aan een andere partij. In deze variant wil de verstrekker met name zijn klantgegevens beschermen, om te voorkomen dat de wederpartij klanten gaat benaderen. Aantal pagina’s: 5

Meer informatie

Het model Geheimhoudingsverklaring NDA klantgegevens Engels gaat uit van verstrekking van informatie van een BV aan een andere BV, waarbij de verstrekker met name wil voorkomen dat de wederpartij zijn klanten gaat benaderen.

Het voorbeeldcontract is gemakkelijk aan te passen voor een eenmanszaak of een andere rechtsvorm. Eenzijdige verstrekking van bedrijfsinformatie vindt bijvoorbeeld plaats in het kader van een mogelijke overname, een audit of de levering van goederen of diensten. In dit voorbeeldcontract kan worden omschreven wat de doelstelling van partijen is. De informatie die wordt verstrekt mag door de ontvangende partij alleen in het kader van deze doelstelling gebruikt worden.

Geheimhoudingsverklaring NDA klantgegevens Engels: bepalingen

Om de klanten van de verstrekkende partij optimaal te beschermen bevat dit model een relatiebeding, inhoudende dat de ontvangende partij geen contact mag opnemen met de klanten van de verstrekker met het oogmerk om producten of diensten te leveren buiten de verstrekkende partij om. Ook bevat dit voorbeeldcontract een non-soliciation clausule.

Verder bevat dit model een boeteclausule en een bepaling over de verstrekking van informatie aan medewerkers of adviseurs van de ontvangende partij. Mocht de doelstelling niet worden gerealiseerd, dan moet de informatie worden geretourneerd of vernietigd.

In deze webshop vindt u ook algemeen Engelstalig model voor de eenzijdige verstrekking van informatie een Engelstalig model voor tweezijdige verstrekking (uitwisseling) van informatie.