Geheimhoudingsverklaring personeel Engelstalig

Referentie : NDA 09

 15,00 ex. btw

Dit is een Geheimhoudingsverklaring personeel Engelstalig waarin uitgebreid wordt bepaald op welke wijze het personeel moet omgaan met vertrouwelijke informatie, op de werkvloer enn daarbuiten. Aantal pagina’s: 3

Meer informatie

Deze Geheimhoudingsverklaring personeel Engelstalig bevat regels voor medewerkers (in loondienst als uitzendkracht of als ZZP-er) die toegang hebben tot vertrouwelijke informatie van het bedrijf, zoals klantgegevens.

Als bedrijf heb je er een groot belang bij dat het personeel zeer voorzichtig omgaat met vertrouwelijke informatie. Dit belang is nog toegenomen door de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Op grond van de AVG kan een bedrijf hoge boetes opgelegd krijgen, als persoonsgegevens niet adequaat zijn beschermd. Bescherming vindt niet alleen plaats via technische middelen, maar ook door middel van organisatorisch maatregelen, zoals het instrueren van personeel hoe om te gaan met vertrouwelijke informatie, waaronder persoonsgegevens.

Een geheimhoudingsverklaring kun je in de arbeidsovereenkomst opnemen of in een handboek, maar soms is het wenselijk dat de geheimhouding in een afzonderlijke overeenkomst wordt vastgelegd. Dit leidt vaak tot extra bewustwording en in een aparte regeling kunnen meer praktische zaken worden vastgelegd.

Geheimhoudingsverklaring personeel Engelstalig (NDA)

In deze Engelstalige geheimhoudingsverklaring wordt onder meer bepaald dat de werknemer de vertrouwelijke informatie alleen gebruikt voor zijn werk en dat hij deze informatie niet deelt met anderen die geen toegang hebben tot deze informatie, ook al zijn dit collega’s. Ook mag de werknemer de informatie niet zomaar mee naar huis nemen of achterlaten in een auto.

Veel aandacht wordt besteed aan het gebruik van computers en wachtwoorden, zowel op de werkplek als thuis. De Werknemer is verantwoordelijk voor de bescherming van de wachtwoorden en voor de beveiliging van de computer die hij eventueel thuis gebruikt.