Geldleningsovereenkomst met positieve-negatieve hypotheekverklaring

Referentie : FZ 10

 19,00 ex. btw

Dit is een geldleningsovereenkomst gecombineerd met een positieve-negatieve hypotheekverklaring. Een positieve-negatieve hypotheekverklaring geeft de uitlener meer zekerheid voor het terugbetalen van de geldlening.  Aantal pagina’s: 4

Meer informatie

In dit model geldleningsovereenkomst met positieve-negatieve hypotheekverklaring wordt een standaard geldleningsovereenkomst gecombineerd met een positieve-negatieve hypotheekverklaring. Deze geldleningsovereenkomst met positieve-negatieve hypotheekverklaring is bedoelt voor een uitlener wil voorkomen dat een lener zijn onroerend goed bezwaart of verkoopt.

Positieve-negatieve hypotheekverklaring

De lener verklaart in deze geldleningsovereenkomst met positieve-negatieve hypotheekverklaring dat hij:

  1. zijn woning/bedrijfspand niet verder zal bezwaren met een hypotheekrecht of een ander zakelijk recht. Hiermee beoogt de uitlener te voorkomen dat en geen verhaal meer voor hem mogelijk is op het pand en
  2. een hypotheek op zijn woning/bedrijfspand ten behoeve van de uitlener zal vestigen als hij (tijdelijk) niet kan voldoen aan zijn verplichtingen aan de uitlener (rente en/of aflossing).

Gegevens

In de geldleningsovereenkomst met positieve-negatieve hypotheekverklaring is vastgelegd wat de bestemming van de geldlening is, de duur en aflossing, opzegging en opeisbaarheid. Het voorbeeldcontract heeft diverse keuzemogelijkheden. Zo kunt u de geldleningsovereenkomst gemakkelijk aanpassen aan uw wensen en uw specifieke situatie. U zet in ieder geval deze onderwerpen in de leningsovereenkomst:

  • naam en adresgegevens van de uitlener
  • naam en adresgegevens van de lener
  • het bedrag dat wordt uitgeleend
  • de looptijd van de lening en de manier van terugbetalen
  • de hoogte van de rente met vermelding of de rente per maand, per jaar en vooraf of achteraf is verschuldigd
  • de gevolgen voor als de lener niet aan zijn verplichtingen voldoet
  • wanneer een beroep kan worden gedaan op de negatieve hypotheekverklaring
  • de inhoud van de positieve hypotheekverklaring

Geen volledige zekerheid

Een hypotheekverklaring wordt niet ingeschreven in het hypotheekregister. Het is een persoonlijk recht dat de uitlener heeft op verkoper. Hierdoor heeft de uitlener geen voorrang op andere leningen als de lener wordt gedwongen zijn woning te verkopen. De uitlener kan ook  doen op de hypotheekverklaring in geval van faillissement van lener. Een positieve/negatieve hypotheekverklaring biedt geen volledige zekerheid voor de lener, maar soms nemen schuldeisers er genoegen mee.