Geldleningsovereenkomst oneigenlijke zekerheden

Referentie : FZ 13

 21,00 ex. btw

Dit een een geldleningsovereenkomst waarin door de geldlener oneigenlijke zekerheden worden verstrekt. Aantal pagina’s 5.

Meer informatie

Geldleningsovereenkomst oneigenlijke zekerheden

Dit is een model geldleningsovereenkomst oneigenlijke zekerheden, dat wil zeggen met negative en positive pledge en pari passu-verklaring. Negative en positive pledge en pari passu zijn beloftes van de lener dat hij de positie van de uitlener als schuldeiser niet zal uithollen.

Negative pledge

Een negative pledge is de belofte van een lener dat hij bepaalde roerende of onroerende goederen die hij in bezit heeft, of nog gaat verwerven, niet met een hypotheek of een ander goederenrechtelijk recht zal belasten.

Positieve pledge

De positive pledge is de verklaring dat de lener dat hij op het eerste verzoek van de uitlener een recht van hypotheek als pand zal verstrekken.

Pari Passu (gelijke rang)

Een pari passu-verklaring is de belofte van een lener dat er geen activa als zekerheid voor kredietverlening aan andere financiers zijn verstrekt. Als de lener in de toekomst toch zekerheden aan andere uitlener verschaft, dan belooft de lener met de pari passu-verklaring dat de uitlener concurrent schuldeiser zal blijven.

Oneigenlijke zekerheden

De positive en negative pledge en de Pari Passu zijn oneigenlijke zekerheden. Een oneigenlijke zekerheid is een verklaring die niet als echte zekerheid kan worden aangemerkt. Het zijn dus beloftes van een schuldenaar waarmee een schuldeiser geen goederenrechtelijke rechten (bv. pand/hypotheek) verkrijgt.