Geldleningsovereenkomst

Referentie : FZ 02

 15,00 ex. btw

Indien u geld uitleent, is het verstandig om daarover heldere afspraken te maken en die schriftelijk vast te leggen. Dit kunt u doen met een zogenaamde geldleningsovereenkomst. In deze leningsovereenkomst zijn de belangrijkste standaardafspraken die bij een geldlening gemaakt worden op een rij gezet. Aantal pagina’s: 3.

Meer informatie

Dit is een voorbeeld geldleningsovereenkomst. De partijen sluiten de een geldleningsovereenkomst om hun afspraken omtrent de geldlening schriftelijk vast te leggen. Dit is belangrijk wanneer er een geschil ontstaat.

In dit voorbeeld/model is onder andere vastgelegd wat de bestemming van de geldlening is en wat de duur ervan is. Ook bevat de overeenkomst een bepaling over hoe er wordt afgelost, de opzegging en de opeisbaarheid. Ook bevat de voorbeeld overeenkomst een rechts- en een forumkeuze. Het voorbeeldcontract heeft hiernaast nog diverse keuzemogelijkheden en opties, zoals de afsluitprovisie. Zo kunt u de leningsovereenkomst gemakkelijk aanpassen aan uw wensen en aan uw specifieke situatie.

Gegevens geldleningsovereenkomst

U zet in ieder geval de volgende onderwerpen in een geldleningsovereenkomst:

  • De naam en de adresgegevens van de geldverstrekker
  • De naam en de adresgegevens van de geldlener
  • Het bedrag dat wordt uitgeleend. Het is van belang dat dit bedrag ook voluit geschreven wordt.
  • De looptijd van de lening en de manier van terugbetalen
  • De hoogte van de rente met vermelding of de rente per maand, per jaar en of de rente vooraf of achteraf is verschuldigd
  • De gevolgen voor als de geldlener niet aan zijn verplichtingen voldoet

Wilt u een geldleningsovereenkomst overnemen? Gebruik dan dit voorbeeld.