Handleiding algemene voorwaarden

Referentie : AV 04

 9,00 ex. btw

Deze korte handleiding legt in begrijpelijke taal uit op welke wijze u uw voorwaarden moet gebruiken. Aantal pagina’s: 3

Meer informatie

Hoe algemene voorwaarden precies moeten worden toegepast en waar zij aan moeten voldoen kan soms ingewikkeld worden. In deze handleiding wordt in begrijpelijke taal uitgelegd op welke wijze u algemene voorwaarden met succes kunt toepassen. Het document is opgesteld door gespecialiseerde advocaten.

Het uitgangspunt is dat de gebruiker de algemene voorwaarden voor het sluiten van de overeenkomst aan de wederpartij toezendt of overhandigt. Als de algemene voorwaarden niet op correcte wijze ter hand zijn gesteld, dan kunt u mogelijk geen beroep doen op uw algemene voorwaarden. Dit kan ernstige gevolgen hebben, bijvoorbeeld als een aansprakelijkheidsbeperking niet geldt. Voor het online sluiten van contracten kunt de Handleiding algemene voorwaarden online raadplegen.

Belang correcte toepassing algemene voorwaarden

Het is van belang dat de algemene voorwaarden op een correcte wijze worden toegepast, anders bestaat het gevaar dat de verkoper op de bescherming van deze algemene voorwaarden geen beroep kan doen. Uitgangspunt is dat de algemene leveringsvoorwaarden voor of bij het sluiten van de overeenkomst ter hand moeten worden gesteld, fysiek of digitaal.

Online

Algemene voorwaarden kunnen ook digitaal (online) worden gebruikt, mits bepaalde regels in acht worden genomen. In de handleiding algemene voorwaarden online leest u hoe u algemene voorwaarden effectief online kunt toepassen.