Handleiding algemene voorwaarden online

Referentie : AV 05

 9,00 ex. btw

Algemene voorwaarden kunnen ook digitaal (online) worden gebruikt, mits bepaalde regels in acht worden genomen. In deze handleiding leest u hoe u algemene voorwaarden effectief online kunt toepassen. Aantal pagina’s:

Meer informatie

Hoe algemene voorwaarden precies moeten worden toegepast en waar zij aan moeten voldoen kan soms ingewikkeld worden. Als de algemene voorwaarden niet op correcte wijze ter hand zijn gesteld, dan kunt u mogelijk geen beroep doen op uw algemene voorwaarden. Dit kan ernstige gevolgen hebben, bijvoorbeeld als een aansprakelijkheidsbeperking niet geldt. In deze handleiding wordt in begrijpelijke taal uitgelegd op welke wijze u algemene voorwaarden met succes online kunt toepassen. Het document is opgesteld door gespecialiseerde advocaten.

Algemene voorwaarden online

In deze handleiding algemene voorwaarden online kunt u lezen hoe u met succes uw algemene voorwaarden digitaal toepast. U hoeft in dit geval de algemene voorwaarden dus niet fysiek ter hand te stellen. Als u de algemene voorwaarden echter niet tijdig en op een juiste wijze toestuurt of bekend maakt, is uw wederpartij mogelijk niet gebonden aan de algemene voorwaarden. Dit kan ernstige gevolgen hebben, bijvoorbeeld als u geen beroep kunt doen op een beperking van de aansprakelijkheid. Uitgangspunt is dat u de algemene voorwaarden digitaal toezendt. Eventueel kunt u een link beschikbaar stellen, die direct leidt naar de algemene voorwaarden. 

Offline

Algemene voorwaarden worden tegenwoordig steeds vaker online toegezonden. Dit hoeft echter niet. In deze handleiding algemene voorwaarden wordt duidelijk uitgelegd hoe algemene voorwaarden ‘offline’ gebruikt moeten worden.