Handleiding joint venture overeenkomst

Referentie : DGA 10

 10,00 ex. btw

Deze handleiding bevat een toelichting op de ‘klassieke’ joint venture, waarbij twee partijen hun gezamenlijke activiteiten onderbrengen in een BV. Vaak houden ze hun bestaande activiteiten buiten de joint venture. Aantal pagina’s: 5

Meer informatie

De handleiding joint venture overeenkomst bevat uitgebreid een overzicht van onderwerpen die geregeld moeten worden in een joint venture overeenkomst. Met behulp van deze toelichting en het bijbehorende model voor een eenvoudige joint venture, dat u ook in deze webshop vindt, kunt u zelf een aandeelhoudersovereenkomst voor een joint venture opstellen.

Handleiding joint venture overeenkomst: onderwerpen

Alle belangrijke onderwerpen komen aan bod: zeggenschap, deadlock, dividendbeleid en exit. Het element van samenwerking staat centraal, het is niet alleen een investering in aandelen. Het is uiteraard niet de bedoeling dat partijen gaan concurreren met de joint venture, vandaar dat een concurrentiebeding is opgenomen. Zeggenschap is een belangrijk onderdeel. Bij een 50/50 verhouding kan een impasse ontstaan (‘deadlock’). Hiervoor moet een voorziening worden getroffen. In dit model is er voor gekozen om een bindende adviseur te laten benoemen, maar het is ook mogelijk om de Raad van Commissarissen in dat geval in te schakelen (indien aanwezig). Daarnaast is een exit-regeling van belang. Vaak heeft een joint venture een tijdelijk karakter, of de joint venture wordt verkocht aan een derde. Beide aandeelhouders moeten dan wel aan de beëindiging of verkoop meewerken.

Voor andere aandeelhoudersovereenkomsten dan een joint venture kunt u de Handleiding aandeelhoudersovereenkomst raadplegen. Deze handleiding ziet op aandeelhoudersovereenkomsten met meer dan twee aandeelhouders of aandeelhouders met ongelijkwaardige verhoudingen, bijvoorbeeld in het geval een investeerder  participeert.