Handleiding overname na faillissement

Referentie : OV 14

 10,00 ex. btw

In deze handleiding wordt duidelijk beschreven hoe het proces van een doorstart of overname na faillissement er uit ziet. Met praktische tips en aandacht voor de mogelijke valkuilen. Aantal pagina’s: 7

Meer informatie

In deze Handleiding overname na faillissement worden alle aspecten besproken die bij een overname of doorstart na een faillissement aan de orde kunnen komen. De term ‘doorstart’ wordt doorgaans gebruikt als de voormalige eigenaar (‘DGA’) of de directie van het failliete bedrijf de activa koopt. Als een derde partij de activa van de curator koopt, wordt meestal gesproken van een overname uit een faillissement.

Na het faillissement van een onderneming wordt door de curator eerst gekeken of er een mogelijkheid bestaat dat het bedrijf zo snel mogelijk in zijn geheel kan worden verkocht. Dit levert vaak de hoogste opbrengst op voor de boedel en bovendien kan er dan mogelijk werkgelegenheid worden behouden. De voorzetting van een onderneming na een faillissement wordt juridisch vormgegeven doordat de curator de activa (of een deel van de activa) verkoopt.

Handleiding overname na faillissement: tips en trucs

De handleiding bevat een opsomming van aandachtspunten en risico’s die van belang zijn voor een succesvolle doorstart of overname uit een faillissement. Hierbij wordt uitgegaan van het faillissement een besloten vennootschap (B.V.), maar deze handleiding is ook bruikbaar bij andere rechtsvormen, zoals een eenmanszaak of een vennootschap onder firma. Niet alleen het proces dat moet leiden tot een succesvolle overname wordt beschreven, maar ook de voor- en nadelen van de activa die overgenomen kunnen worden. Met deze handleiding vermijdt u de valkuilen bij een overname na faillissement.