Holding en werkmaatschappij

Referentie : PA 01

 43,00 ex. btw

Dit pakket is speciaal ontwikkeld voor ondernemers die met een holdingstructuur willen gaan werken. Bij een holdingstructuur worden de aandelen van een werkmaatschappij (dochtervennootschap) gehouden door een of meer holdingsmaatschappijen (moeders). Aantal documenten: 4

Meer informatie

Dit pakket holding en werkmaatschappij bestaat uit de volgende documenten:

  • Aandeelhoudersovereenkomst eenvoudige joint-venture van 2 bv’s
  • Arbeidsovereenkomst tussen BV en statutair directeur
  • Managementovereenkomst BV en statutair bestuurder
  • Rekening courant-overeenkomst

Uitgangspunt bij de holdingstructuur van dit pakket is dat de werkmaatschappij uit 2 aandeelhouders gaat bestaan. Indien de werkmaatschappij uit meer dan 2 aandeelhouders bestaat, dan kunt u de daarvoor benodigde documenten ook in deze webshop vinden, in de categorie DGA.

Holding en werkmaatschappij: arbeidsovereenkomst of managementovereenkomst

U kunt kiezen tussen een arbeidsovereenkomst of een managementovereenkomst met de statutair directeur. Bij de managementovereenkomst is de DGA niet in dienst van de werkmaatschappij, maar meestal in dienst van de holding. Het contract bevat onder meer bepalingen voor de beloning, de taakomschrijving en de duur van de managementovereenkomst. De zelfstandigheid van de bestuurder is gewaarborgd en de BV wordt gevrijwaard van belastingen en sociale premies die de bestuurder aangaan en mogelijk voor rekening van de opdrachtgever zou kunnen komen, bijvoorbeeld op grond van de wet ketenaansprakelijkheid . Verder bevat het model managementovereenkomst een geheimhoudingsbeding en optioneel een non-concurrentiebeding. Ook is gedacht aan de bescherming van de intellectuele eigendomsrechten van de werkmaatschappij.

Het voorbeeld voor een arbeidsovereenkomst tussen BV en statutair directeur houdt rekening met de bijzondere positie van deze werknemer. De rechtsverhouding tussen een BV enerzijds en de statutair bestuurder anderzijds wordt gekenmerkt door het feit dat de bestuurder zowel een vennootschapsrechtelijke als een arbeidsrechtelijke band met de BV kan hebben. De statutaire band ontstaat door het benoemingsbesluit dat word genomen door de algemene vergadering.