Huur en verhuur zelfstandige woonruimte pakket

Referentie : PA 13

 42,00 ex. btw

Pakket met voorbeeldcontracten voor de huur en verhuur van zelfstandige woonruimte. Geliberaliseerd en  niet geliberaliseerd. Aantal documenten: 4

Meer informatie

Dit is een volledig pakket met modelcontracten voor de huur en verhuur zelfstandige woonruimte. Er zijn vier verschillende modellen, voor bepaalde en onbepaalde tijd, en geliberaliseerd en niet geliberaliseerd. In het pakket huur en verhuur zelfstandige woonruimte zitten ze allemaal.

In onze webshop bevinden zich meerdere varianten op deze huurovereenkomst:

  • Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte niet geliberaliseerd bepaalde tijd
  • Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte niet geliberaliseerd onbepaalde tijd
  • Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte geliberaliseerd bepaalde tijd
  • Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte geliberaliseerd onbepaalde tijd

Bij een verhuur voor onbepaalde tijd willen verhuurders graag de zekerheid dat de woning voor tenminste een jaar wordt gehuurd, terwijl de huurder de zekerheid wil dat de huur na een jaar niet tegen zijn wil kan worden beëindigd (huurbescherming). Per 1 juli 2016 is de wetgeving aangepast, waardoor er onduidelijkheid is ontstaan of het nog wel mogelijk is om contracten met een minimale duur te sluiten, zonder dat de huurder tussentijds kon opzeggen. De algemene opvatting is dat de bestaande praktijk kan worden voortgezet, maar dat in de huurovereenkomst duidelijker dan voorheen tot uitdrukking moet komen dat het geen huurcontract voor bepaalde tijd betreft en dat aan huurder van meet af aan huurbescherming toekomt indien een minimale huur wordt beoogd. Hiermee is in deze modellen uiteraard rekening gehouden.

Woning met een huurprijs onder de liberalisatiegrens worden ook wel aangeduid met sociale sector woningen, maar dat is niet altijd terecht. Een ‘vrije sectorwoning’ met een starthuur die lager is dan de liberalisatiegrens valt gewoon onder het puntenstelsel van de Huurprijzenwet. Hoewel de verhuurder het misschien anders wil doen voorkomen is het contract dan niet geliberaliseerd.

Per 1 juli 2016 zijn er meer mogelijkheden zijn om een woning voor bepaalde tijd te verhuren, ook voor niet geliberaliseerde huur. Dit model is met name geschikt voor verhuurders die de zekerheid willen dat de huur na de overeengekomen bepaalde tijd automatisch zal eindigen, zonder dat nog opzegging nodig is.

De nieuwe wetgeving voorziet er in dat zelfstandige woonruimte voor een bepaalde periode van maximaal 2 jaar kan worden verhuurd. Tegen het einde van deze periode eindigt de huur van rechtswege en de verhuurder hoeft niet op te zeggen. De huurder heeft geen huurbescherming, maar kan tussentijds wel zelf opzeggen. Maar let op: verhuurder moet de einddatum maximaal 3 en minimaal 1 maand van te voren schriftelijk mededelen aan huurder. Indien de verhuurder dit niet doet, dan loopt de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd door en krijgt de huurder alsnog huurbescherming.