Huurkoop chalet (roerende zaak)

Referentie : BW 20

 26,00 ex. btw

In geval van huurkoop wordt de koopsom in termijnen betaald. Pas na afbetaling vindt eigendomsoverdracht plaats. Dit huurkoop chalet voorbeeld is geschikt voor huurkoop van bijvoorbeeld een chalet (roerende zaak), stacarvan of woonboot. Aantal pagina’s: 7

Meer informatie

Huurkoop chalet of stacaravan

Huurkoop chalet is een vorm van koop op afbetaling. Meestal is de huurkoper rente verschuldigd over de openstaande huurkooptermijnen. Pas na betaling van alle huurkooptermijnen en de rente wordt de eigendom van de zaak aan de huurkoper overgedragen. Hierdoor heeft de huurverkoper zekerheid totdat alle termijnen zijn voldaan.

Let op: dit model is alleen geschikt voor een roerende zaak!

Dit voorbeeld Huurkoop chalet gaat uit van de veronderstelling dat de recreatiewoning een roerende zaak is. Er is dus geen notaris nodig is voor de juridische levering. Indien het chalet of de stacaravan een onroerende zaak is, dan kunt u het model Huurkoop woning gebruiken, die ook via onze webshop te verkrijgen is.

Roerende of onroerende zaak?

Een recreatiewoning is meestal een onroerende zaak, net als een gewoon huis. Het bekendste voorbeeld van een vakantiewoning die roerend kan zijn, is de stacaravan of een woonboot. Maar ook een stacaravan kan een onroerende zaak zijn, als deze duurzaam met de grond verbonden is. Hiervan is sprake als de stacaravan of het chalet naar aard en inrichting bestemd is om duurzaam ter plaatse te blijven. Het feit dat je de stacaravan kan losmaken en vervoeren is niet doorslaggevend. In theorie kan zelfs een woonboot onroerend zijn, als het duurzaam met de wal is verbonden. Maar dat is zeer uitzonderlijk.

Als een stacaravan een onroerende zaak blijkt te zijn, dan kan de juridische eigendom door natrekking bij de eigenaar van de grond terechtkomen. De recreant heeft dan alleen de economisch eigendom voor de recreant. Deze economisch eigendom is het financiële belang bij de stacaravan of chalet, het omdat je de stacaravan of het chalet bij het einde van de huurovereenkomst weer mag meenemen. Dit economische eigendom kan de recreant eventueel ook overdragen aan een nieuwe gebruiker, maar daar is dit model niet geschikt voor. Dit voorbeeld Huurkoop recreatiewoning is alleen geschikt voor de recreatiewoning die echt een roerende zaak is.

Als sprake is van overdracht de economische eigendom van een onroerende zaak, dan is overdrachtsbelasting verschuldigd. Dit is een reden waarom het gunstiger is dat de recreatiewoning als een roerende zaak kan worden aangemerkt, maar dat heeft de bewoner niet volledig in eigen hand.