Huurkoop roerende zaken particulieren

Referentie : FZ 18

 17,00 ex. btw

Dit voorbeeldcontract Huurkoop roerende zaken is geschikt voor de particuliere verkoop op afbetaling. Aantal pagina’s: 4

Meer informatie

Huurkoop roerende zaken particulieren is een voorbeeldcontract dat gebruikt kan worden indien een koper de koopprijs van de goederen niet ineens kan betalen. Huurkoop is een vorm van koop op afbetaling, waarbij de eigendom pas overgaat naar de koper als hij alle termijnen heeft voldaan.

Huurkoop roerende zaken particulieren

In dit voorbeeldcontract Huurkoop roerende zaken voor particulieren wordt uitgegaan van de verkoop op afbetaling van een product door een particulier aan een andere particulier, of eventueel aan een bedrijf. In ieder geval kan er door de verkoper geen omzetbelasting (BTW) aan de koper in rekening wordt gebracht, omdat geen sprake is van bedrijfsmatige verkoop. Over de huurkoopsom kan wel een rentevergoeding in rekening worden gebracht.

Annuïtaire aflossing

In dit model wordt uitgegaan van een annuïtaire aflossing, zodat het maandbedrag vast is en de rente niet iedere maand opnieuw hoeft te worden berekend. Het rentecomponent dat bij dit vaste bedrag is inbegrepen wordt gedurende de looptijd steeds lager, terwijl de aflossingscomponent toeneemt.

Het is natuurlijk ook mogelijk om een lineaire aflossing (bedrag van aflossing is iedere maand gelijk, rentevergoeding daalt) overeen te komen, maar dan moet u het artikel dat gaat over de aflossing uiteraard wel aanpassen. In deze webshop vindt u ook een voorbeeldcontract Huurkoop roerende zaken bedrijf. In dat model wordt juist uitgegaan van een lineaire aflossing.