Huurkoop woning voorbeeld

Referentie : BW 09

Maak uw keuze
?
Invuldocument (Word)

U krijgt een niet ingevuld model in Word en vult daarin zelf de gegevens in.

Online genereren:

U vult online direct alle gegevens in, waarna u het document kant-en-klaar (ingevuld) ontvangt. U kunt daarbij kiezen voor een Word-bestand en/of een PDF.

 26,00 52,00 ex. btw

In geval van huurkoop wordt de koopsom in termijnen betaald. Pas na afbetaling vindt eigendomsoverdracht plaats. Dit huurkoop woning voorbeeld is geschikt voor huurkoop van bijvoorbeeld een huis of appartement door een particulier. Aantal pagina’s: 9

U heeft bij dit contract de optie om voor een kleine meerprijs gebruikt te maken van onze eigen generator. Beantwoord enkele vragen in ons systeem en u heeft een kant-en-klaar contract! Het contract kan ook dan achteraf nog aangepast worden.

Meer informatie

Huurkoop woning voorbeeld

Dit huurkoop woning voorbeeld voldoet aan alle eisen van de nieuwe regeling huurkoop onroerende zaken, die per 1 januari 2017 in werking is getreden. Deze regeling maakt huurkoop van een huis eenvoudiger en toegankelijker dan de oude regeling.

Huurkoop is een vorm van koop op afbetaling. Meestal is de huurkoper rente verschuldigd over de openstaande huurkooptermijnen. Pas na betaling van alle huurkooptermijnen en de rente wordt de eigendom van de onroerende zaak aan de huurkoper overgedragen. Hierdoor heeft de huurverkoper zekerheid totdat alle termijnen zijn voldaan.

Huurkoop wordt ook gezien als een alternatieve vorm van financiering van vastgoed. De huurverkoper treedt in dit geval op als financier, maar er kan heel goed ook een bank bij deze constructie zijn betrokken, bijvoorbeeld als de huurverkoper het huis met geleend geld heeft gekocht en in huurkoop doorverkoopt. Dan zal ongetwijfeld sprake zijn van een recht van hypotheek, dat bij juridische levering aan huurkoper zal moeten worden doorgehaald.

Notaris verplicht bij huurkoop woning door particulier

De huurkoop van een woning door een particulier (consument) moet via de notaris. Zolang deze notariële akte niet in de openbare registers is ingeschreven is de huurkoper niet beschermd tegen faillissement van de huurverkoper of dubbele verkoop door de huurverkoper. Deze bescherming kan tijdelijk worden verkregen door de schriftelijke huurkoopovereenkomst alvast in te schrijven in de openbare registers, maar dit laat de verplichting om de huurkoop woning te laten vastleggen in een notariële akte onverlet.

Door de inschrijving van een notariële akte is de huurkoper gedurende de hele looptijd van de huurkoop beschermd tegen faillissement, vervreemding of bezwaring. Bovendien is de huurkoop vernietigbaar zolang er geen notariële akte is opgesteld. In geval van vernietiging door de huurkoper heeft hij recht op terugbetaling van reeds betaalde huurkooptermijnen.

De huurkoper kan huurkooptermijnen altijd vervroegd aflossen, maar net als bij een bankfinanciering is het mogelijk dat de huurkoper dan een vergoeding verschuldigd is. Deze vergoeding mag niet hoger zijn dan het financieel nadeel van huurverkoper.

Toepassing: huurkoop van huis, appartement of recreactiewoning

Dit huurkoop woning voorbeeld is toe te passen voor de huurkoop van een huis of appartement door een particulier. Een recreatiewoning is ook een woning in de zin van deze wetgeving, mits het om een onroerende zaak gaat (dus geen woonboot of woonwagen).

In deze webshop vindt u ook een voorbeeldcontract voor Huurkoop bedrijfsruimte.