Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte niet geliberaliseerd bepaalde tijd

Referentie : BW 14

 21,00 ex. btw

Huurovereenkomst voor zelfstandige woonruimte met een niet geliberaliseerde huurprijs. Dit is een huurovereenkomst voor bepaalde tijd. Aantal pagina’s: 7

Meer informatie

Uitgebreid voorbeeldcontract voor een huurovereenkomst zelfstandige woonruimte niet geliberaliseerd bepaalde tijd. Dit model kan worden gebruikt door verhuurders en huurders voor een huurwoning waarvan de kale huurprijs bij aanvang beneden de liberalisatiegrens ligt. Deze woning worden ook wel aangeduid met sociale sector woningen, maar dat is niet altijd terecht. Een ‘vrije sectorwoning’ met een starthuur die lager is dan de liberalisatiegrens valt gewoon onder het puntenstelsel van de Huurprijzenwet. Hoewel de verhuurder het misschien anders wil doen voorkomen is het contract dan niet geliberaliseerd.

Met ingang van 1 juli 2024 zijn vaste huurcontracten weer de norm. Het gebruik van een huurcontract voor bepaalde tijd is enkel nog toegestaan voor bepaalde categorieën huurders die bepaald worden bij Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Deze categorieën kunnen gewijzigd worden. U kunt meer lezen over deze wet in ons blog hierover. Op dit moment is een contract voor bepaalde tijd nog toegestaan bij verhuur aan:

  • Huurders die in verband met dringende werkzaamheden of renovatie hun woonruimte moeten verlaten en tijdelijk andere woonruimte moeten betrekken;
  • Huurders met wie de verhuurder een tweede-kans-huurovereenkomst aangaat;
  • Personen die als nabestaande van een overleden huurder niet de huur van de woonruimte, waarin zij op het tijdstip van overlijden van die huurder hun hoofdverblijf hadden, kunnen voortzetten;
  • Personen met een of meer minderjarige kinderen, die niet langer een duurzame gemeenschappelijke huishouding voeren met de andere ouder van die kinderen (er is bijvoorbeeld sprake van een scheiding) en die in de nabijheid van hun kinderen willen blijven wonen;
  • Woningzoekenden die in verband met problemen van relationele aard of geweld hun woonruimte hebben verlaten en woningzoekenden die mantelzorg verlenen of ontvangen;
  • Studenten die hun studie in een andere plaats volgen of uit het buitenland komen om hier te studeren;
    • Aanbieders van studentenhuisvesting (campuscontracten) kunnen ook na de inwerkingtreding van de Wet vaste huurcontracten huurovereenkomsten aangaan die door de verhuurder kunnen worden opgezegd als de huurder niet langer als student staat ingeschreven. Dit valt onder andere wetgeving (artikel 7:274d BW).
  • Personen die voor hun werk tijdelijk op Ameland, Schiermonnikoog, Terschelling, Texel en Vlieland woonruimte behoeven;
  • Vergunninghouders (statushouders) die direct uit een COA-opvanglocatie komen en in afwachting zijn van definitieve huisvesting.

Let op: dit model is niet geschikt voor woningcorporaties, daarvoor geldt een bijzondere wettelijke regeling.

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte niet geliberaliseerd bepaalde tijd: voorwaarden

Dit voorbeeldcontract bevat alle bepalingen die van belang zijn voor de huur en verhuur van zelfstandige woonruimte in de vrije sector, zoals de duur, de indexatie voor niet geliberaliseerde huur, servicekosten en de belangrijkste bijzondere bepalingen, zoals een verbod op onderhuur via AirBnB. De Algemene Bepalingen van de ROZ worden van toepassing verklaard en moeten bij de huurovereenkomst worden gevoegd. Voor het overige voldoet het model ook aan de adviezen van de ROZ, maar dit voorbeeldcontract is veel meer op maat gemaakt voor niet geliberaliseerde huur.

In onze webshop bevinden zich meerdere varianten op deze huurovereenkomst: