Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte niet geliberaliseerd bepaalde tijd

Referentie : BW 14

 21,00 ex. btw

Huurovereenkomst voor zelfstandige woonruimte met een niet geliberaliseerde huurprijs. Dit is een huurovereenkomst voor bepaalde tijd. Aantal pagina’s: 7

Meer informatie

Uitgebreid voorbeeldcontract voor een huurovereenkomst zelfstandige woonruimte niet geliberaliseerd bepaalde tijd. Dit model kan worden gebruikt door verhuurders en huurders voor een huurwoning waarvan de kale huurprijs bij aanvang beneden de liberalisatiegrens ligt. Deze woning worden ook wel aangeduid met sociale sector woningen, maar dat is niet altijd terecht. Een ‘vrije sectorwoning’ met een starthuur die lager is dan de liberalisatiegrens valt gewoon onder het puntenstelsel van de Huurprijzenwet. Hoewel de verhuurder het misschien anders wil doen voorkomen is het contract dan niet geliberaliseerd.

Per 1 juli 2016 is de wetgeving aangepast, waardoor er meer mogelijkheden zijn om een woning voor bepaalde tijd te verhuren, ook voor niet geliberaliseerde huur. Dit model is met name geschikt voor verhuurders die de zekerheid willen dat de huur na de overeengekomen bepaalde tijd automatisch zal eindigen, zonder dat nog opzegging nodig is. Hiermee is in dit model uiteraard rekening gehouden.

Let op: dit model is niet geschikt voor woningcorporaties, daarvoor geldt een bijzondere wettelijke regeling.

De nieuwe wetgeving voorziet er in dat zelfstandige woonruimte voor een bepaalde periode van maximaal 2 jaar kan worden verhuurd. Tegen het einde van deze periode eindigt de huur van rechtswege en de verhuurder hoeft niet op te zeggen. De huurder heeft geen huurbescherming, maar kan tussentijds wel zelf opzeggen. Maar let op:  verhuurder moet de einddatum maximaal 3 en minimaal 1 maand van te voren schriftelijk mededelen aan huurder. Indien de verhuurder dit niet doet, dan loopt de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd door en krijgt de huurder alsnog huurbescherming.

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte niet geliberaliseerd bepaalde tijd: voorwaarden

Dit voorbeeldcontract bevat alle bepalingen die van belang zijn voor de huur en verhuur van zelfstandige woonruimte in de vrije sector, zoals de duur, de indexatie voor niet geliberaliseerde huur, servicekosten en de belangrijkste bijzondere bepalingen, zoals een verbod op onderhuur via AirBnB. De Algemene Bepalingen van de ROZ worden van toepassing verklaard en moeten bij de huurovereenkomst worden gevoegd. Voor het overige voldoet het model ook aan de adviezen van de ROZ, maar dit voorbeeldcontract is veel meer op maat gemaakt voor niet geliberaliseerde huur.

In onze webshop bevinden zich meerdere varianten op deze huurovereenkomst: