Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte niet geliberaliseerd onbepaalde tijd

Referentie : BW 13

 21,00 ex. btw

Huurovereenkomst voor zelfstandige woonruimte met een niet geliberaliseerde huurprijs. Dit is een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd met een minimale duur van 12 maanden. Aantal pagina’s: 7

Meer informatie

Uitgebreid voorbeeldcontract voor een huurovereenkomst zelfstandige woonruimte niet geliberaliseerd onbepaalde tijd met een minimale duur van 12 maanden. Verhuurders willen graag de zekerheid dat de woning voor tenminste een jaar wordt gehuurd, terwijl de huurder de zekerheid wil dat de huur na een jaar niet tegen zijn wil kan worden beëindigd (huurbescherming). Per 1 juli 2016 is de wetgeving aangepast, waardoor er onduidelijkheid is ontstaan of  het nog wel mogelijk is om contracten met een minimale duur te sluiten, zonder dat de huurder tussentijds kon opzeggen. De algemene opvatting is dat de bestaande praktijk kan worden voortgezet, maar dat in de huurovereenkomst duidelijker dan voorheen tot uitdrukking moet komen dat het geen huurcontract voor bepaalde tijd betreft en dat aan huurder van meet af aan huurbescherming toekomt indien een minimale huur wordt beoogd. Hiermee is in dit model uiteraard rekening gehouden.

Niet geliberaliseerd

Dit model kan worden gebruikt door verhuurders en en huurder voor een huurwoning waarvan de kale huurprijs bij aanvang beneden de liberalisatiegrens ligt. Deze woning worden ook wel aangeduid met sociale sector woningen, maar dat is niet altijd terecht. Een ‘vrije sectorwoning’ met een starthuur die lager is dan de liberalisatiegrens valt gewoon onder het puntenstelsel van de Huurprijzenwet. Hoewel de verhuurder het misschien anders wil doen voorkomen is het contract dan niet geliberaliseerd.

Let op: dit model is niet geschikt voor woningcorporaties, daarvoor geldt een bijzondere wettelijke regeling.

Huurovereenkomst zelfstandige woonruimte niet geliberaliseerd onbepaalde tijd: voorwaarden

Dit voorbeeldcontract bevat alle bepalingen die van belang zijn voor de huur en verhuur van zelfstandige woonruimte in de vrije sector, zoals de duur, de indexatie voor niet geliberaliseerde huur, servicekosten en de belangrijkste bijzondere bepalingen, zoals een verbod op onderhuur via AirBnB. De Algemene Bepalingen van de ROZ worden van toepassing verklaard en moeten bij de huurovereenkomst worden gevoegd. Voor het overige voldoet het model ook aan de adviezen van de ROZ, maar dit voorbeeldcontract is veel meer op maat gemaakt voor niet-geliberaliseerde huur.

In onze webshop bevinden zich meerdere varianten op deze huurovereenkomst: