Intentieovereenkomst Aandelentransactie

Referentie : OV 02

 15,00 ex. btw

Dit is een uitgebreide intentieovereenkomst voor de koop van aandelen in een BV. De hoofdlijnen van de transactie worden hierin vermeld, zoals het niet-bindende bod en de belangrijkste overige voorwaarden. Aantal pagina’s: 5.

Meer informatie

In deze Intentieovereenkomst Aandelentransactie wordt het gehele proces beschreven dat moet leiden tot een succesvolle overname, zoals het tijdspad en het due diligence onderzoek. Exclusiviteit en geheimhouding zijn uiteraard ook geregeld. Dit voorbeeldcontract bevat de hoofdlijnen van de deal, waaronder de hoogte van het bod en de leveringsdatum van de aandelen.

Intentieovereenkomst Aandelentransactie: bindende werking

Dit model heeft weinig bindende werking ten aanzien van het voltooien van de gehele transactie, koper en verkoper zullen na afronding van het due diligence onderzoek definitieve overeenstemming moeten bereiken over alle aspecten van de overname. Het is niet ongebruikelijk dat na het due diligence onderzoek een aanpassing van de prijs plaatsvindt. Ondanks het feit dat juridisch gezien nog geen bindende afspraken worden gemaakt, kan de inhoud van de Intentieovereenkomst bepalend zijn bij de totstandkoming van de definitieve overeenkomst, omdat bijvoorbeeld het prijsmechanisme als is vastgesteld. Dus het is van belang dat belangrijke zaken alvast benoemd worden, zoals een concurrentiebeding, de directiewisseling en het mogelijk plaatsvinden van ‘material adverse changes’.