Intentieovereenkomst activa passiva

Referentie : OV 12

 17,00 ex. btw

Dit is een uitgebreide intentieovereenkomst voor de koop van de activa en passiva van een onderneming. De hoofdlijnen van de transactie worden hierin vermeld, zoals het niet-bindende bod en de belangrijkste overige voorwaarden. Aantal pagina’s: 5

Meer informatie

In deze Intentieovereenkomst activa passiva wordt het gehele proces beschreven dat moet leiden tot een succesvolle overname van een onderneming, zoals het tijdspad en het due diligence onderzoek. Exclusiviteit en geheimhouding zijn uiteraard ook geregeld. Dit voorbeeldcontract bevat de hoofdlijnen van de deal, waaronder de hoogte van het bod en de leveringsdatum van de activa en passiva.

Bij een activa passiva transactie worden alleen de met name genoemde bedrijfsmiddelen overgenomen, waarmee de onderneming kan worden voortgezet. Dit in tegenstelling tot een aandelentransactie, waarbij de aandelen van een BV worden overgenomen en dus automatisch alle bestaande rechten en plichten van de onderneming. Een activa passiva transactie is mogelijk bij rechtsvormen van een organisatie, zoals een BV, een eenmanszaak, een VOF, een commanditaire vennootschap, een stichting of een vereniging.

Intentieovereenkomst activa passiva: voorwaarden

Het model heeft weinig bindende werking, koper en verkoper zullen na afronding van het due diligence onderzoek definitieve overeenstemming moeten bereiken over alle aspecten van de overname, anders zal de transactie niet kunnen worden voltooid. Het is niet ongebruikelijk dat na het due diligence onderzoek een aanpassing van de prijs plaatsvindt. De inhoud van de Intentieovereenkomst kan bepalend zijn bij de totstandkoming van de definitieve overeenkomst, dus het is van belang dat belangrijke zaken alvast benoemd worden, zoals een concurrentiebeding. Ook is rekening gehouden met het mogelijk plaatsvinden van ‘material adverse changes’, onverwachte negatieve gebeurtenissen die de waarde van de onderneming kunnen beïnvloeden.

In onze webshop vindt u ook een Intentieovereenkomst Aandelentransactie.