Intentieovereenkomst Overname voorbeeld

Referentie : OV 16

 15,00 ex. btw

Dit is een uitgebreide, algemene intentieovereenkomst voor de overname van een onderneming. De hoofdlijnen van de transactie worden hierin vermeld, zoals het niet-bindende bod en de belangrijkste overige voorwaarden. Aantal pagina’s: 4

Meer informatie

In deze Intentieovereenkomst Overname voorbeeld wordt het gehele proces beschreven dat moet leiden tot een succesvolle overname van een onderneming, zoals het tijdspad en het due diligence onderzoek. Dit onderzoek omvat de financiële, commerciële en juridische aspecten van de onderneming. Exclusiviteit en geheimhouding zijn uiteraard ook geregeld. Dit voorbeeldcontract bevat de hoofdlijnen van de deal, waaronder de hoogte van het bod en de leveringsdatum.

Meestal is de juridische vorm waarin de overname zal worden gegoten op het moment van de intentieovereenkomst nog niet bekend (activa/passiva of aandelentransactie) en dat maakt voor de toepassing van deze Intentieovereenkomst Overname voorbeeld ook niet uit, dit is een algemene LOI die geschikt is voor iedere soort transactie. In een later stadium kan de vorm van de deal in detail nog nader worden uitgewerkt.

In onze webshop vindt u ook een Intentieovereenkomst Aandelentransactie en een Intentieovereenkomst activa passiva, voor het geval u nu al weet welke juridisch vorm de overname zal hebben.

Intentieovereenkomst Overname voorbeeld: voorwaarden

Het model heeft weinig bindende werking, koper en verkoper zullen na afronding van het due diligence onderzoek definitieve overeenstemming moeten bereiken over alle aspecten van de overname, anders zal de transactie niet kunnen worden voltooid. Het is niet ongebruikelijk dat na het due diligence onderzoek een aanpassing van de prijs plaatsvindt. De inhoud van de Intentieovereenkomst kan bepalend zijn bij de totstandkoming van de definitieve overeenkomst, dus het is van belang dat belangrijke zaken alvast benoemd worden, zoals een eventueel concurrentiebeding. Ook wordt in dit model rekening gehouden met het mogelijk plaatsvinden van ‘material adverse changes’, oftewel onverwacht negatieve gebeurtenissen die de waarde van de onderneming kunnen beïnvloeden.

Indien het de overname van een webshop betreft, dan kunt u ook het model Intentieovereenkomst Overname Webshop gebruiken.