Koop-verkoopovereenkomst assurantieportefeuille met personeel

Referentie : OV 23

 32,00 ex. btw

Dit is een voorbeeld koop-verkoopovereenkomst assurantieportefeuille met personeel. Dit model kan worden gebruikt door een (onderneming die optreedt als) assurantietussenpersoon die haar portefeuille wil overdragen aan een andere tussenpersoon. Aantal pagina’s: 12.

Meer informatie

Dit is een voorbeeld koop-verkoopovereenkomst assurantieportefeuille met personeel. Dit model kan worden gebruikt door een assurantietussenpersoon die haar portefeuille wil overdragen aan een andere tussenpersoon. Door middel van deze overeenkomst gaat ook het personeel van de verkoper over naar de koper, omdat sprake is van overgang van onderneming.

Het model is geschikt voor enkel de overdracht van de portefeuille, maar kan ook worden gebruikt voor de overdracht van het hele kantoor van de assurantietussenpersoon, dus inclusief de handelsnaam, de website en de inventaris.

Eisen overdracht assurantieportefeuille

Een assurantietussenpersoon bemiddelt en beheert ten behoeve van klanten overeenkomsten op het gebied verzekerings-, bancaire-, hypothecaire-, pensioen- of financieringsproducten. De koper zal de de dienstverlening aan de klanten van de verkoper voortzetten. Deze modelovereenkomst geeft aan onder welke voorwaarden de overdracht zal plaatsvinden.

Ingevolge artikel 4:103 lid 4 van de Wet op het Financieel Toezicht moeten de verzekeraars uiterlijk op de leveringsdatum medewerking hebben verleend aan de overdracht van de portefeuille. Blijkt dat een verzekeraar geen medewerking verleent of wanneer zij voor de koper onhaalbare nadere eisen of voorwaarden stelt, dan heeft de koper het recht de overeenkomst te ontbinden, zonder dat zij schadevergoeding verschuldigd is.

Onderdelen koop-verkoopovereenkomst assurantieportefeuille

Deze koop-verkoopovereenkomst assurantieportefeuille met personeel is zeer uitgebreid en bevat alle nodige onderdelen. Zij bevat allereerst de algemene bepalingen over de koop en verkoop. Daarnaast bevat de overeenkomst (onder andere) de bepalingen over de koopprijs, de medewerking van de verzekeraars, de lijst met klanten, het personeel, garanties (ten aanzien van de portefeuille en ten aanzien van het personeel), zekerheden, een non-concurrentiebeding en een rechtskeuze en forumkeuze.

Andere producten

In onze webshop vindt hier ook een model voor een koop-verkoopovereenkomst zonder personeel.

Bent u op zoek naar een model overeenkomst voor de overdracht van een spaarrekeningenportefeuille, gebruik dan dit model.