Koopovereenkomst Bedrijfsgebouw

Referentie : OV 27

 30,00 ex. btw

Dit is een voorbeeld koopovereenkomst van een bedrijfsgebouw. De overeenkomst voorziet u in de belangrijkste bepalingen omtrent ontbindende voorwaarde, registratie in de openbare register, verontreiniging, bankgarantie en meer. Aantal pagina’s: 11.

Meer informatie

Dit is een koopovereenkomst bedrijfsgebouw. Onder bedrijfsonroerend goed kunnen allerlei onroerende zaken vallen, bijvoorbeeld: winkelpanden, bedrijfspanden, horecapanden, beleggingspanden, kantoorruimtes, fabriekshallen met kantoor, garageboxen, praktijkruimtes etc.

Voordelen van koop

Met voldoende financiële middelen in de onderneming kan het op termijn namelijk financieel interessant zijn om een bedrijfspand te kopen in plaats van huren. Dat is de reden dat veel ondernemingen een eigen bedrijfspand willen kopen. Er vallen namelijk veel voordelen aan:

 • Je hebt voor de lange termijn veel duidelijkheid;
 • Je investeert in je eigen bedrijf;
 • Bij een verkoop kan je, als de markt goed is, erop verdienen;
 • De rente van de financiering is soms lager dan de huurprijs van een pand;
 • Je bent onafhankelijker, geen verhuurder die je beperkingen oplegt.

Koopovereenkomst bedrijfsgebouw

Het is belangrijk voor zowel koper als verkoper om een uitputtende koopovereenkomst op te stellen zodat u niet voor verrassingen komt te staan voor, tijdens of na de verkoop. Omdat de eigendom van een bedrijfspand vaak overgaat van onderneming op onderneming is het verstandig om de koop in te laten schrijven in de openbare registers. De inschrijving beschermd de koper namelijk tegen schuldeisers van de verkoper, dubbele koop, verhuur van het pand na inschrijving. Deze inschrijving maakt overigens niet dat de koper al eigenaar wordt dan de koopovereenkomst wordt getekend. Let op: De koopakte inschrijven biedt alleen bescherming als de overdracht van de woning binnen 6 maanden na de inschrijving plaatsvindt.

Verder is het belangrijk dat er ontbindende voorwaarden worden opgenomen in de overeenkomst. Deze voorwaarden geven voor zowel koper/verkoper gronden om alsnog af te zien van de overeenkomst na betekening. Hierbij wordt ook een contractuele boete vastgesteld. De nalatende partij zal dan zonder tussenkomst van de rechter een opeisbare boete verbeuren.

Inhoud voorbeeldovereenkomst:

Deze koopovereenkomst bedrijfsgebouw voorziet u onder andere in de belangrijkste bepalingen omtrent:

 • Bankgarantie;
 • De verdeling van de Notariskosten en overdrachtsbelasting;
 • Verontreiniging;
 • Registratie van de koopovereenkomst in de openbare registers;
 • Energielabel;
 • Ontbindende voorwaarden.

Wilt u meer weten over de verkoop van een bedrijfsgebouw? We hebben blog gepubliceerd over de 5 valkuilen waar u op moet letten.