Managementovereenkomst Holding

Referentie : DGA 04

Maak uw keuze
?
Invuldocument (Word)

U krijgt een niet ingevuld model in Word en vult daarin zelf de gegevens in.

Online genereren:

U vult online direct alle gegevens in, waarna u het document kant-en-klaar (ingevuld) ontvangt. U kunt daarbij kiezen voor een Word-bestand en/of een PDF.

 15,00 20,00 ex. btw

In dit contract wordt de verhouding geregeld tussen een werkmaatschappij (BV) en een holding die de statutair bestuurder levert. Dit model is vooral bedoeld voor de holdingstructuur van een DGA, waarbij de bestuurder zowel aandeelhouder is van de holding als de werkmaatschappij. Aantal pagina’s: 6

U heeft bij dit contract de optie om voor een kleine meerprijs gebruikt te maken van onze eigen generator. Beantwoord enkele vragen in ons systeem en u heeft een kant-en-klaar contract! Het contract kan ook dan achteraf nog aangepast worden.

Meer informatie

Managementovereenkomst Holding

Dit managementovereenkomst voorbeeld voor een holding ziet op de situatie waarbij een bestuurder niet in loondienst is van de werkmaatschappij, maar door een BV (de holding) ter beschikking wordt gesteld.

Dit voorbeeldcontract is met name bedoeld voor de DGA, die via zijn persoonlijke holding werkzaam is als bestuurder/manager van zijn eigen werkmaatschappij, maar kan ook worden gebruikt voor de bestuurder die via een BV werkzaam is voor een onderneming waarin hij geen aandelen heeft. In het model kan de keuze worden gemaakt: de holding of de DGA in persoon wordt benoemd tot statutair directeur van de werkmaatschappij.

Managementovereenkomst en fiscus

Indien de DGA niet tenminste 50% van de aandelen in de werkmaatschappij houdt, dan kan sprake zijn van verplichte verzekering voor de werknemersverzekering. De premies moeten in dat geval in mindering gebracht worden op de management fee van de DGA. Dit is een ingewikkelde regeling dus in geval van een minderheidsbelang dient u uw accountant of fiscalist te raadplegen.

Managementovereenkomst voorwaarden

Het contract bevat onder meer bepalingen voor de beloning, de taakomschrijving en de duur van de managementovereenkomst. De zelfstandigheid van de bestuurder is gewaarborgd en de BV wordt gevrijwaard van belastingen en sociale premies die de bestuurder aangaan en mogelijk voor rekening van de opdrachtgever zou kunnen komen. Verder bevat het model Managementovereenkomst Holding een  geheimhoudingsbeding en optioneel een non-concurrentiebeding. Ook is gedacht aan de bescherming van de intellectuele eigendomsrechten van de werkmaatschappij.

Indien de bestuurder in loondienst is van de werkmaatschappij, dan kan een arbeidsovereenkomst met de statutair directeur worden gesloten, in plaats van deze Managementovereenkomst Holding.

Voor de ondernemer die feitelijk zzp’er is, maar opdrachten aanneemt via zijn eigen BV is de overeenkomst van opdracht ZZP – BV een geschikt model.