Managementovereenkomst ZZP

Referentie : ZZP 08

In dit contract wordt de verhouding geregeld tussen een werkmaatschappij (BV) en een zzp’er die zichzelf als statutair bestuurder beschikbaar stelt. Aantal pagina’s: 6

Meer informatie

Deze managementovereenkomst voorbeeld ZZP regelt de relatie tussen een werkmaatschappij (BV) en een zzp’er die zichzelf als statutair bestuurder beschikbaar stelt.

Bent u van plan om via een holding een statutair bestuurder voor de werkmaatschappij te leveren? Gebruik dan het model Managementovereenkomst Holding.

Managementovereenkomst ZZP voorwaarden

Het contract bevat onder meer bepalingen voor de beloning, de taakomschrijving en de duur van de managementovereenkomst. De zelfstandigheid van de bestuurder is gewaarborgd en de onderneming wordt gevrijwaard van belastingen en sociale premies die de bestuurder aangaan en mogelijk voor rekening van de opdrachtgever zou kunnen komen. Verder bevat het model Managementovereenkomst ZZP een geheimhoudingsbeding en optioneel een non-concurrentiebeding. Ook is gedacht aan de bescherming van de intellectuele eigendomsrechten van de onderneming.

Indien de bestuurder geen zzp’er is maar in loondienst is van de werkmaatschappij, dan kan een arbeidsovereenkomst met de statutair directeur worden gesloten, in plaats van deze Managementovereenkomst ZZP.

Voor de zzp’er die opdrachten aanneemt via zijn eigen BV is de overeenkomst van opdracht ZZP – BV een geschikt model. Dit is echter een algemene overeenkomst van opdracht. Als u dit model wenst te gebruiken als managementovereenkomst moet wel duidelijk worden gemaakt dat het gaat om een opdracht als statutair bestuurder en manager.