Melding SER Fusiegedragsregels

Referentie : VB 04

 10,00 ex. btw

Op grond van de  SER-Fusiegedragsregels 2015 moeten bepaalde fusies of overnames worden gemeld aan de werknemersverenigingen en de SER. Dit document bevat een voorbeeld voor de brief aan de SER en een voorbeeld voor de brief aan de vakbonden. Aantal pagina’s: 4

Meer informatie

Dit is een voorbeeld voor een Melding SER Fusiegedragsregels. De SER Fusiegedragsregels 2015 beschermen de belangen van de een onderneming werkzame personen bij een voorgenomen fusie. De SER Fusiegedragsregels beogen te waarborgen dat bij het voornemen van een fusie aandacht wordt besteed aan de belangen van in de onderneming werkzame personen. De SER Fusiegedragsregels zijn alleen van toepassing op voorgenomen fusies en overnames binnen het bedrijfsleven. Van belang is dat met ingang van 1 oktober 2015 de term ‘bedrijfsleven’ ruim wordt uitgelegd. Hierdoor gelden de SER Fusiegedragsregels ook voor de overheid, non-profitorganisaties en het vrije beroep. De SER Fusiegedragsregels moeten in acht worden genomen indien bij een fusie één of meer ondernemingen (of samenstel van ondernemingen) zijn betrokken, die in Nederland zijn gevestigd en waar tezamen 50 of meer werknemers werkzaam zijn.

Melding SER Fusiegedragsregels: fusie?

Van een fusie in de zin van de Fusiegedragsregels is sprake indien op duurzame wijze de zeggenschap over een onderneming of een onderdeel daarvan wordt verkregen of overgedragen. De zinsnede ‘verkrijging of overdracht van de zeggenschap’ brengt tot uitdrukking dat een fusie in het algemeen een tweezijdig karakter heeft: immers, tegenover de verkrijging ter ene zijde staat een overdracht ter andere zijde. Er zijn gevallen waarin een fusie niet een tweezijdig karakter heeft, zoals de vormen van eenzijdige verkrijging, bedoeld in de artikelen 5 (‘onvriendelijk’ openbaar bod) en 6 (geleidelijke aankoop ter beurze van aandelen.