Minimale afnameverplichting producten

Referentie : OV 19

 21,00 ex. btw

Dit is een voorbeeld overeenkomst tot een minimale afnameverplichting voor producten. Aantal pagina’s: 5.

Meer informatie

Minimale afnameverplichting

Deze overeenkomst wordt gesloten tussen een opdrachtgever en een leverancier die een minimale afnameverplichting voor producten willen afspreken.

De overeenkomst verplicht een opdrachtgever om aan een bepaalde minimale afnameverplichting bij de leverancier van producten te voldoen. Deze minimumverplichting is voor een bepaalde periode, bijvoorbeeld per kwartaal of kalenderjaar. Soms is een minimale afnameverplichting ook onderdeel van een grotere distributieovereenkomst. De distributieovereenkomst met minimale afnameverplichting vindt u hier. Deze is ook in het Engels te koop.

Wanneer de opdrachtgever niet aan de minimale afnameverplichting voldoet, heeft de leverancier twee keuzes. De eerste is dat hij de opdrachtgever een factuur stuurt voor de producten die niet door hem zijn afgenomen, tot het bedrag van de minimale afnameverplichting. De tweede optie is om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te beëindigen, met onmiddellijke ingang, zonder gerechtelijke tussenkomst en zonder het recht op vergoeding voor opdrachtgever.

Voorwaarden

Deze voorbeeldovereenkomst verklaart op alle aanbiedingen, offertes en orders de  algemene verkoopvoorwaarden van leverancier van toepassing. De huidige versie van deze voorwaarden wordt als bijlage bij de overeenkomst opgenomen.

Onderdelen

Deze voorbeeld overeenkomst bestaat uit de volgende onderdelen:

  • Orders
  • Voorwaarden
  • Prijzen en betalingen
  • De minimale afnameverplichting
  • Duur- en beëindiging van de overeenkomst, en de gevolgen daarvan
  • Overmacht
  • Rechts- en forumkeuze