Notulen algemene vergadering online

Referentie : DGA 26

 10,00 ex. btw

Dit is een model voor de notulen van een algemene vergadering van een B.V. die online plaatsvindt. De mogelijkheid tot het online laten plaatsvinden van een algemene vergadering van aandeelhouders komt voort uit de ‘Tijdelijke wet Covid-19’. Aantal pagina’s: 3.

Meer informatie

Dit is een model voor de notulen van een algemene vergadering van een B.V. die online plaatsvindt. De mogelijkheid tot het online laten plaatsvinden van een algemene vergadering van aandeelhouders komt voort uit de ‘Tijdelijke wet Covid-19’.

Inhoud notulen algemene vergadering online

Dit model verschilt in enkele opzichten van ‘normale’ notulen van een algemene vergadering van aandeelhouders. Zo is de voorzitter verplicht iedereen die deelneemt aan de algemene vergadering via het elektronische communicatiemiddel identificeren. Ook moet de voorzitter controleren of de iedereen de algemene vergadering live kan volgen en of iedereen het stemrecht kan uitoefenen. Daarnaast is er bij de online algemene vergadering van aandeelhouders de mogelijkheid om tot 72 uur voor de vergadering schriftelijk of per e-mail vragen te stellen. Deze vragen worden ter vergadering behandeld, en worden in de notulen opgesomd.

De andere elementen die in dit model notulen algemene vergadering online zijn opgenomen zijn:

  • Aan- en afwezigheid
  • De opening van de vergadering
  • De beraadslaging over de agendapunten
  • De stemming
  • De sluiting

Tijdelijke wet Covid-19

De Tijdelijke wet Covid-19 is een spoedwet die in het kader van de coronacrisis door de Eerste Kamer is aangenomen. Doordat de huidige situatie het lastig maakt om fysiek te vergaderen is in deze wet de mogelijkheid tot het houden van een online algemene vergadering van aandeelhouders opgenomen.

In onze webshop vindt u ook een model Oproeping algemene vergadering online.

Lees voor alle gevolgen voor de B.V. onze blog.