Nulurencontract

Referentie : AR 16

 15,00 ex. btw

In winkelmand

Voorbeeld van een nulurencontract, ook wel arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht genoemd (mup). Geschikt voor een werknemer die gaat werken zodra hij wordt opgeroepen door zijn werkgever. Aantal pagina’s: 5.

Meer informatie

Nulurencontract

Dit is een model van een nulurencontract. Een nulurencontract is een variant van een oproepcontract voor een werknemer die werkt op oproepbasis. De oproepkracht hoeft alleen te komen werken zodra zijn werkgever hem oproept. Het is dus een arbeidsovereenkomst met uitgestelde prestatieplicht (mup).

Praktijk

Nulurencontracten worden gebruikt door organisaties die veel flexibiliteit nodig hebben in de arbeidsomvang. Dit komt veel voor in de gezondheidszorg, maatschappelijke dienstverlening, horeca, (bus)vervoer en detailhandel. In de praktijk heeft een werkgever een pool van oproepkrachten, een soort kaartenbak. Als een werkgever werkt heeft benadert hij een oproepkracht uit deze kaartenbak met het verzoek om te komen werken. De oproepkracht moet in principe gehoor geven aan deze oproep, maar is niet verplicht om aan elke oproep gehoor te geven. Oproepkrachten die regelmatig weigeren lopen natuurlijk wel de kans minder frequent te worden opgeroepen.

Elementen

De volgende elementen omschrijven een nulurencontract:

  • De oproepkracht gaat alleen aan het werk nadat de werkgever hem heeft opgeroepen;
  • Contract van bepaalde of onbepaalde duur, maar geen afspraak over aantal uren dat wordt gewerkt;
  • Afwezigheid vaste werktijden;
  • Iedere keer dat een oproepkracht wordt opgeroepen, heeft hij recht op minimaal 3 uur loon, ook indien hij minder dan 3 uur werkt;
  • Indien een oproepkracht (thuis) wacht op werk heeft hij in beginsel geen recht op loon;
  • Echter, na 6 maanden heeft een oproepkracht wel recht op doorbetaling van loon, ook indien de oproepkracht niet wordt opgeroepen omdat er onvoldoende werk is;
  • Indien een oproepkracht 3 maanden wekelijks of maandelijks minimaal 20 uur heeft gewerkt, kan hij/zijn een beroep doen op een rechtsvermoeden van arbeidsomvang. Daarbij geldt dat de vaste arbeidsduur gelijk is aan de gemiddelde arbeidsduur van de afgelopen 3 maanden. Voor deze uren kan hij/zij dan doorbetaling van loon vorderen.

Misverstanden

Er bestaan in de praktijk regelmatig misverstanden over het nulurencontract, de belangrijkste daarvan zijn:

  • Dat je bij ziekte niet te maken hebt met de wettelijke regels over ziekteverzuim. Dit is niet juist, want een oproepkracht is een werknemer zodat de regelgeving voor werknemers ook van toepassing is op oproepkrachten;
  • Dat een oproepkracht verplicht is gehoor te geven aan elke oproep om te komen werken. Juist is dat een oproepkracht in principe gehoor moet geven aan een oproep, maar een oproepkracht mag een oproep wel weigeren;
  • Dat een nulurencontract eindigt door een oproepkracht niet meer op te roepen. Dit is niet zo, want een nulurencontract moet worden opgezegd wil het eindigen.