Onderaanneming zorg

Referentie : PA 19

 30,00 ex. btw

Dit pakket bevat de Overeenkomst Onderaanneming Zorg en de Plaatsingsovereenkomst onderaanneming zorg. Aantal documenten: 2.

Meer informatie

Dit pakket bevat de Overeenkomst Onderaanneming Zorg en de Plaatsingsovereenkomst onderaanneming zorg.

Een Overeenkomst Onderaanneming Zorg is met name bedoeld voor zorg die op grond van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) of de Wet Langdurige Zorg (WLZ) wordt geleverd. Deze zorg wordt door middel van aanbestedingen aan zorgaanbieders gegund door de Zorgverzekeraars (WLZ) of Gemeenten (WMO). Zorgaanbieders kunnen zich voor deze aanbestedingen inschrijven. Als de aanbesteding door een zorgaanbieder wordt gewonnen zal een overeenkomst met de Zorgverzekeraar of de Gemeente worden getekend. Dit zijn over het algemeen standaardcontracten, waarbij voor de zorgaanbieder bijzonder weinig of geen onderhandelingsruimte bestaat.

Overeenkomst Onderaanneming Zorg: uitbesteding

In de praktijk sluiten de zorgaanbieders daarnaast regelmatig contracten met andere zorgaanbieders af over de uitbesteding van de zorg. Dit heeft meestal te maken met het feit dat een zorginstelling onvoldoende zorgverleners heeft om de zorg uit te voeren. De zorginstelling kan dit oplossen met een flexibele schil van medewerkers, maar kan een deel van het werk ook uitbesteden aan een andere zorginstelling.

Het kan ook zijn dat een zorgaanbieder wel cliënten heeft, maar geen overeenkomst (lees: budget) met de Zorgverzekering of de Gemeente. Deze zorgaanbieder is dan genoodzaakt een overeenkomst aan te gaan met een zorgaanbieder die wel een budget van de Zorgverzekeraar of de Gemeente heeft gekregen. Formeel worden de cliënten van de onderaannemer dan de cliënten van de hoofdaannemer, aangezien de  hoofdaannemer verantwoording aan de Zorgverzekeraar of de Gemeente moet afleggen over de financiën en de kwaliteit van de zorg.

Overeenkomst Onderaanneming Zorg: raamovereenkomst

Deze Overeenkomst Onderaanneming Zorg heeft de structuur van een raamovereenkomst. Dat wil zeggen dat de Overeenkomst de algemene bepalingen bevat waaronder de zorg ten behoeve van zorgvragers wordt uitbesteed aan de onderaannemer. Verder bevat deze Overeenkomst Onderaanneming Zorg uiteraard bepalingen over de financiering van de zorg, de kwaliteit van de zorg, facturering, looptijd, klachtenprocedure, aansprakelijkheid en de (tussentijdse) beëindiging.

Plaatsingsovereenkomst

Ten aanzien van iedere individuele zorgvrager wordt een afzonderlijke plaatsingsovereenkomst gesloten waarin de specifieke afspraken worden neergelegd over de zorg en de vergoeding.

Het kan zijn dat op de verwerking van persoonsgegevens door partijen de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing is. Dit houdt in dat tussen de hoofdaannemer en de onderaannemer een separate Verwerkersovereenkomst moet worden gesloten, die ook in onze webshop verkrijgbaar is.