Ontslag bestuurder pakket

Referentie : PA 08

 15,00 ex. btw

Dit pakket bevat een model voor een oproeping voor de algemene vergadering waarop het ontslag van de bestuurder van een B.V. is geagendeerd en de bijbehorende notulen van de vergadering. Aantal documenten: 2

Meer informatie

Ontslag bestuurder door de algemene vergadering van aandeelhouders leidt in beginsel ook tot de beëindiging van de arbeidsrechtelijke relatie die bestaat tussen de bestuurder en de B.V. Het kan zijn dat daarbij een opzegtermijn in acht moet worden genomen. Hiervoor dient u de arbeidsovereenkomst en de wet te raadplegen. Het is aan te bevelen op de opzegtermijn direct te verwerken in het ontslagbesluit van de algemene vergadering, tenzij sprake is van een ontslag op staande voet wegens een dringende reden.

Oproepingsbrief

De oproepingsbrief bevat naast een voorbeeldtekst een aantal praktische tips. Aandachtspunten zijn de wijze van verzending (post of e-mail) en de termijn die in acht moet worden genomen. De toelichting op het voorgenomen ontslag (ontslaggrond) kan eventueel in de oproeping algemene vergadering ontslag bestuurder worden opgenomen, maar meestal wordt verwezen naar bijlagen, die mee kunnen worden gestuurd met de oproeping. Van de algemene vergadering ontslag bestuurder moeten notulen worden gemaakt. Dit is met name van belang voor de stemming. De notulen vormen dan het schriftelijke bewijs van de uitkomst van de stemming. Een voorbeeld van notulen van een algemene vergadering ontslag waarin het ontslag van de bestuurder aan de orde is geweest vind u in deze categorie DGA.

Ontslag bestuurder: notulen

Dit model gaat er vanuit dat het voornemen tot ontslag is geagendeerd door de andere bestuurders. Het ontslag kan ook door de aandeelhouders op de agenda zijn gezet, bijvoorbeeld als er maar 1 bestuurder is. Het model bevat naast een voorbeeldtekst ook een aantal praktische tips. De notulen zijn met name van belang voor het geval het tot een stemming komt. De notulen vormen dan het schriftelijke bewijs van de uitkomst van de stemming. Maar ook is van belang dat uit de notulen blijkt dat de bestuurder in de gelegenheid is gesteld om zich tegen het voornemen te verweren en dat de stakeholders over het besluit hebben gediscussieerd, voordat er is gestemd.