Ontslagbrief proeftijd

Referentie : AR 12

Ontslagbrief proeftijd, voorbeeldbrief te gebruiken bij ontslag in proeftijd.

Aantal pagina’s: 2

Meer informatie

De ontslagbrief proeftijd is een voorbeeldbrief voor een ontslag in de proeftijd. In de proeftijd kan een arbeidsovereenkomst door beide partijen met onmiddellijke ingang worden opgezegd, zonder dat er een opzegtermijn in acht genomen dient te worden.

De proeftijd moet schriftelijk overeengekomen zijn en daarom is een ontslagbrief proeftijd nodig. Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van zes maanden of korter is een proeftijd niet toegestaan. De proeftijd kan maximaal twee maanden zijn:

  • Bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van twee jaar of langer: maximaal twee maanden
  • Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd korter dan twee jaar: maximaal één maand

Ontslagbrief proeftijd: opzegverboden?

De opzegverboden bij ziekte en zwangerschap zijn niet van toepassing tijdens de proeftijd. Dat wil zeggen dat de arbeidsovereenkomst door de werkgever kan worden opgezegd ook als de werknemer op dat moment ziek is. De reden van het ontslag in de proeftijd mag echter niet direct verband houden met de ziekte of zwangerschap.

Ontslagbrief proeftijd: reden melden?

Als een werkgever de arbeidsovereenkomst opzegt, hoeft hij de reden van het ontslag niet expliciet te vermelden. Het is echter wel verstandig om een reden in de brief op te nemen als er geen gesprek heeft plaatsgevonden waarin de reden aan de werknemer is medegedeeld. Als de werknemer om de reden vraagt, moet de werkgever alsnog schriftelijk aangeven waarom hij tot ontslag is overgegaan.

In deze webshop bevindt zich naast deze ontslagbrief proeftijd (Nederlandstalig) ook een Engelstalige versie van de voorbeeldbrief ontslag in proeftijd.