Oproeping algemene vergadering emissie

Referentie : DGA 14

 10,00 ex. btw

Oproepingsbrief voor een algemene vergadering van een B.V. waarin de uitgifte van nieuwe aandelen op de agenda staat. Aantal pagina’s: 2

Meer informatie

Dit model voor een oproeping algemene vergadering emissie van nieuwe aandelen in een B.V. bevat naast een voorbeeldtekst ook een aantal praktische tips. Dit model gaat uit van een oproeping door het bestuur. Indien een algemene vergadering bijeen wordt geroepen, dan moet allereerst goed gekeken worden wie de vergadergerechtigden zijn. Hiervoor moeten de statuten en het aandeelhoudersregister worden geraadpleegd. Indien er houders zijn van door de B.V. uitgegeven certificaten, dan zijn deze bijvoorbeeld ook gerechtigd om de vergadering bij te wonen. Andere aandachtspunten zijn de wijze van verzending (post of e-mail) en de termijn die in acht moet worden genomen tussen de oproeping en de vergadering.

Oproeping algemene vergadering emissie: agenda

Op de agenda staat uiteraard de uitgifte van nieuwe aandelen. Een toelichting kan eventueel in de oproeping algemene vergadering emissie worden opgenomen, maar meestal worden de agendapunten mondeling toegelicht, of er worden bijlagen meegestuurd met de oproeping.

Aandelen kunnen ook worden uitgegeven met uitsluiting van voorkeursrecht. Dit betekent dat bepaalde aandeelhouders worden gepasseerd bij het uitgeven van de aandelen. Dit moet dan ook op de agenda worden geplaatst en ook hierover moet worden gestemd. Het passeren van een aandeelhouder leidt tot verwatering en kan, ondanks dat aan alle statutaire eisen is voldaan, mogelijk onrechtmatig zijn jegens de betreffende aandeelhouder.

Van de algemene vergadering moeten notulen worden gemaakt. Dit is met name van belang in het geval er punten op de agenda staan waarover moet worden gestemd. De notulen vormen dan het schriftelijke bewijs van de uitkomst van de stemming. Een voorbeeld van notulen van een algemene vergadering in specifieke situaties (ontslag bestuurder, emissie van aandelen) vind u in de categorie DGA.