Oproeping algemene vergadering online

Referentie : VB 16

 10,00 ex. btw

Dit is een model voor de oproeping van vergadergerechtigden voor een online algemene vergadering van een B.V. of een N.V. De online algemene vergadering is mogelijk door de spoedwet Tijdelijke Wet Covid-19Aantal pagina’s: 2.

Meer informatie

Dit is een model voor de oproeping van vergadergerechtigden voor een online algemene vergadering van een B.V. of een N.V.

Als gevolg van de coronacrisis is de spoedwet ‘Tijdelijke Wet Covid-19’ aangenomen. Deze wet maakt het mogelijk om de algemene vergadering van (onder andere) de B.V. en een N.V. langs de elektronische weg te laten plaatsvinden. Dit kan via een live audio of videoverbinding. Denk hierbij aan Skype, Zoom of Teams. De toegang tot de fysieke algemene vergadering kan op grond van deze wet aan de aandeelhouders worden ontzegd.

De aandeelhouders, en tevens de andere vergadergerechtigden, moeten minimaal 8 dagen van tevoren worden opgeroepen voor de digitale algemene vergadering. Hiervoor kunt u dit model voorde oproeping voor een online algemene vergadering gebruiken. Deze termijn kan echter in de statuten verlengd zijn, dus let hier goed op! Wanneer de oproeping voor een fysieke aandeelhoudersvergadering al was verzonden, kan de wijze van vergaderen tot 48 uur voor de vergadering worden aangepast naar een  algemene vergadering digitaal.

In de oproeping worden de onderwerpen die ter vergadering zullen worden behandeld vermeld. De vergadergerechtigden moeten volgens de nieuwe wet uiterlijk 72 uur voor de vergadering in de gelegenheid gesteld om schriftelijk of elektronisch vragen te stellen over deze onderwerpen.

In onze webshop vindt u ook een model Notulen algemene vergadering online.

Lees hier ons blog over de gevolgen van de nieuwe spoedwetgeving voor de B.V.