Oproeping algemene vergadering ontslag bestuurder

Referentie : DGA 12

 10,00 ex. btw

Dit is een voorbeeld voor de oproeping van de bestuurder voor de algemene vergadering van aandeelhouders, waarop het ontslag van deze bestuurder staat geagendeerd. Pagina’s: 2

Meer informatie

Dit model is voor een de oproeping van algemene vergadering bij ontslag bestuurder van een B.V. bevat naast een voorbeeldtekst een aantal praktische tips. Aandachtspunten zijn de wijze van verzending (post of e-mail) en de termijn die in acht moet worden genomen. De toelichting op het voorgenomen ontslag (ontslaggrond) kan eventueel in de oproeping algemene vergadering ontslag bestuurder worden opgenomen, maar meestal wordt verwezen naar bijlagen, die mee kunnen worden gestuurd met de oproeping. Van de algemene vergadering ontslag bestuurder moeten notulen worden gemaakt. Dit is met name van belang voor de stemming. De notulen vormen dan het schriftelijke bewijs van de uitkomst van de stemming. Een voorbeeld van notulen van een algemene vergadering ontslag waarin het ontslag van de bestuurder aan de orde is geweest vind u in deze categorie DGA.

Oproeping algemene vergadering ontslag bestuurder en het arbeidsrecht

Het ontslag van de statutair bestuurder door de algemene vergadering van aandeelhouders leidt in beginsel ook tot de beëindiging van de arbeidsrechtelijke relatie die bestaat tussen de bestuurder en de B.V. Het kan zijn dat daarbij een opzegtermijn in acht moet worden genomen. Hiervoor dient u de arbeidsovereenkomst en de wet te raadplegen. Het is aan te bevelen op de opzegtermijn direct te verwerken in het ontslagbesluit van de algemene vergadering, tenzij sprake is van een ontslag op staande voet wegens een dringende reden.