Oproepingsbericht met procesinleiding 113 Rv – 1 eiser en meerdere verweerders

Referentie : PR 10

 19,00 ex. btw

In winkelmand

Dit model oproepingsbericht is geschikt voor de artikel 113-route. Bij die route is de procesinleiding onderdeel van het oproepingsbericht. Het oproepingsbericht wordt betekend door de deurwaarder. Na betekening wordt het exploot door de advocaat digitaal ingediend bij de rechtbank. Het model is gemaakt voor de situatie waarin sprake is van 1 eiser en meerdere verweerders. Aantal pagina’s: 8.

Meer informatie

Model oproepingsbericht met procesinleiding

Dit is een model oproepingsbericht met procesinleiding voor de artikel 113-route. Dit model is afgeleid van het model dat is opgesteld door De Rechtspraak in samenspraak met deurwaardersorganisatie KBvG en de Nederlandse Orde van Advocaten. De advocaten van Voorbeeldcontract.nl hebben het model gebruiksvriendelijker gemaakt zodat het eenvoudiger is in te vullen. In ons model zijn verder toegevoegd een indeling en een aantal standaardbepalingen voor de procesinleiding. Voor advocaten die nog geen eigen model hebben is dit prettig.

Uitgangspunt van het model oproepingsbericht met procesinleiding is dat sprake is van 1 eiser en meerdere verweerders. In onze webshop komt ook een variant beschikbaar dat als uitgangspunt heeft dat sprake is van 1 eiser en 1 verweerder.

Volgens artikel 113 Rv moet het oproepingsbericht ook de procesinleiding bevatten. Dit model is zo gemaakt dat het oproepingsbericht en procesinleiding een stuk zijn. Dit stuk wordt uitgereikt door de deurwaarder en heet daarom exploot. Het model voldoet aan de eisen die de wet daaraan stelt in artikel 30a lid 3 en artikel 112 lid 2 Rv.

Verplicht digitaal procederen

Digitaal procederen is in deze arrondissementen verplicht bij civiele handelsvorderingen met een financieel belang van meer dan € 25.000. In het voorjaar van 2018 zal digitaal procederen ook in de andere arrondissementen verplicht worden. De dagvaardingsprocedure en dagvaarding zijn met de komst van digitaal procederen verdwenen. Deze zijn vervangen door de vorderingsprocedure en het oproepingsbericht. Bij het oproepingsbericht zijn er 3 varianten mogelijk:

  1. De artikel 112 -route met een vormvrije oproep
    Een advocaat dient de procesinleiding bij de rechtbank in. Als verschijndag van de verweerder moet een datum worden ingevuld die ten minste 4 weken en uiterlijk 6 maanden ligt na de dag van indiening bij de rechtbank. De rechtbank stuurt vervolgens een automatische gegenereerd oproepingsbericht aan de advocaat van de eiser waarin de procesinleiding is opgenomen. De advocaat bezorgt (per e-mail , post, fax, bezorging in brievenbus, etc.) het oproepingsbericht en de procesinleiding bij de verweerder. De termijn van bezorging is 2 weken na indiening van de procesinleiding.
  2. De artikel 112-route met oproep door deurwaarder
    Een advocaat dient de procesinleiding bij de rechtbank in. Als verschijndag van de verweerder moet een datum worden ingevuld die ten minste 4 weken en uiterlijk 6 maanden ligt na de dag van indiening bij de rechtbank. De rechtbank stuurt vervolgens een automatische gegenereerd oproepingsbericht aan de advocaat van de eiser waarin de procesinleiding is opgenomen. De advocaat laat het oproepingsbericht met procesinleiding door een deurwaarder betekenen aan de verweerder.  De termijn van betekening is 2 weken na indiening van het oproepingsbericht.
  3. De artikel 113-route met betekening door een deurwaarder en daarna indiening
    Een advocaat stelt het oproepingsbericht met procesinleiding op stuurt dit aan de deurwaarder die het verder invult zodat het betekend kan worden. Als verschijndag van de verweerder moet een datum worden ingevuld die ten minste 2 weken en uiterlijk 6 maanden na de dag van betekening bij de verweerder ligt. De deurwaarder stuurt het betekende oproepingsbericht met procesinleiding retour aan de advocaat. De advocaat moet het betekende oproepingsbericht binnen 5 dagen na betekening bij de rechtbank indienen.

Voordeel artikel 113 Rv-route

De artikel 113-route is de snelste weg naar een uitspraak in het geval de verweerder niet verschijnt. Via de artikel 113 Rv-route kan bij het niet verschijnen door de verweerder namelijk al 2 weken na indiening een verstekvonnis worden verkregen.  Verschijnt de verweerder wel dan duurt de stukkenwisseling in een basisprocedure ten minste 8 weken vanaf het moment van indiening van de stukken.

Rol advocaat en deurwaarder

De advocaat van de eiser dient het oproepingsbericht met procesinleiding aan de deurwaarder toe te zenden. In het model oproepingsbericht 113 Rv – 1 eiser en meerdere verweerders is duidelijk aangegeven welke gegevens nog door de deurwaarder moeten worden ingevuld. De deurwaarder vraagt voor betekening van het oproepingsbericht bij de griffie bijvoorbeeld de codes op en vult deze in in het oproepingsbericht. U kunt dit oproepingsbericht daarom het beste als .docx bestand aan de deurwaarder toezenden zodat die de laatste gegevens kan invullen. De deurwaarder draagt zorgt voor betekening en stuurt het exploot (bestaande uit het oproepingsbericht met procesinleiding) vervolgens aan de advocaat van de eiser retour. De advocaat van de eiser dient het exploot vervolgens digitaal in.

Wanneer is de zaak aanhangig?

Bij termijnen die gelden bij zaken als conservatoir beslag, hoger beroep of verjaring is van belang dat u zorgt dat de zaak tijdig aanhangig is. In tegenstelling tot de dagvaardingsprocedure is bij een vorderingsprocedure de zaak pas aanhangig op moment dat u de zaak digitaal heeft ingediend. Bij de artikel 113-route kunt u de zaak pas aanhangig maken nadat u van de deurwaarder het betekende exploot heeft ontvangen. Mocht u hierdoor in tijdnood komen dan is het natuurlijk ook mogelijk om te kiezen voor de artikel 112-route waarbij u eerst de procesinleiding indient.

Elektronische ondertekening en uitspraak

Processtukken hoeven formeel niet meer met een handtekening ondertekend te worden. Ondertekening vindt plaats op elektronische weg met de advocatenpas en de reader. Bij digitaal procederen kan de uitspraak met een elektronische handtekening door de rechter worden ondertekend. In de praktijk ondertekent de rechter de uitspraak voorlopig nog niet met een elektronische handtekening, maar wordt deze op papier ondertekend en daarna gedigitaliseerd. Ook de grosse wordt voorlopig nog op papier gegeven.

PDF/A

De stukken die u bij de rechtbank indient moeten bij voorkeur pdf-A bestanden zijn. Pdf/A staat voor Portable Document Format Achivable. Dit is een pdf-formaat dat specifiek is ontwikkeld voor archivering. Via bijvoorbeeld Adobe Acrobat Reader DC of een converter kunt u met 1 druk op de knop van een standaard pdf-bestand een pdf/A bestand maken.

Bekijk meer soortgelijke voorbeelden in de categorie processtukken.