Oproepingsbrief algemene vergadering

Referentie : VB 08

 9,00 ex. btw

Dit is een algemeen voorbeeld voor een oproepingsbrief voor de algemene vergadering van aandeelhouders en andere stakeholders (commissarissen, bestuurders, certificaathouders). Pagina’s: 2

Meer informatie

Dit model voor een oproepingsbrief algemene vergadering van een BV bevat naast een voorbeeldtekst ook een aantal praktische tips.

Dit model gaat uit van een oproeping door het bestuur. Indien een algemene vergadering  bijeen wordt geroepen, dan moet allereerst goed gekeken worden wie de vergadergerechtigden zijn. Hiervoor moeten de statuten en het aandeelhoudersregister worden geraadpleegd. Indien er houders zijn van door de BV uitgegeven certificaten, dan zijn deze bijvoorbeeld ook gerechtigd om de vergadering bij te wonen.

Andere aandachtspunten zijn de wijze van verzending (post of e-mail) en de termijn die in acht moet worden genomen tussen de oproeping en de vergadering.

Oproepingsbrief algemene vergadering: agenda

Er kan worden volstaan met een korte opsomming van agendapunten. De toelichting kan eventueel in de oproepingsbrief algemene vergadering worden opgenomen, maar meestal worden de agendapunten mondeling toegelicht, of er worden bijlagen meegestuurd met de oproeping.

Notulen

Van de algemene vergadering moeten notulen worden gemaakt. Dit is met name van belang in het geval er punten op de agenda staan waarover moet worden gestemd. De notulen vormen dan het schriftelijke bewijs van de uitkomst van de stemming. Een voorbeeld van notulen van een algemene vergadering in specifieke situaties (ontslag bestuurder, emissie van aandelen) vind u in de categorie DGA en Aandeelhouders.