Oproepingsbrief getuige

Referentie : VB 05

 9,00 ex. btw

Deze oproepingsbrief is geschikt voor een getuigenverhoor bij de kantonrechter of bij de rechtbank. De brief kan dus zowel worden gebruikt door een partij die zonder advocaat of gemachtigde optreedt als door een advocaat of gemachtigde die een partij bij staat. Aantal pagina’s: 2.

Meer informatie

Deze oproepingsbrief getuige kan worden gebruikt voor het oproepen van getuigen in een voorlopig getuigenverhoor alsmede voor het oproepen van getuigen die in lopende procedure aan een getuigenverhoor worden onderworpen. De kantonrechter/rechtbank bepaalt de datum en het tijdstip van het getuigenverhoor waarbij veelal aan de partij die de getuigen wil horen wordt verzocht om voor de oproeping zorg te dragen. Dit voorbeeld gaat uit van oproeping per aangetekende brief omdat de oproeping meestal per aangetekende brief dient te geschieden. Om een goede ontvangst van de brief te bevorderen is het aan te bevelen om de brief ook per gewone post te versturen. Het is aan te raden om de door de getuigen te bewijzen feiten zo nauwkeurig en concreet mogelijk te omschrijven. Een rechter zal een nauwkeurig en concreet bewijsaanbod namelijk niet snel mogen passeren, tenzij hij/zij motiveert, dat de te bewijzen feiten, zelfs indien zij mochten worden bewezen, voor de beslissing in het geschil niet ter zake dienend zijn. Ook een partij kan als getuige worden gehoord (artikel 164 Rv). De rechter zal aan de verklaring van een partijgetuige echter minder gewicht toekennen dan aan een verklaring van een getuige die buiten partijen staat (zie ook artikel 164 lid 2 Rv). De verklaring van een partijgetuige kan alleen bewijs in het voordeel van de met de bewijslast belaste partij kan opleveren, indien aanvullend bewijs voorhanden is dat zodanig sterk is en zulke essentiële punten betreft dat het zijn verklaring voldoende geloofwaardig maakt. De aanzegging van de getuigen moet ten minste een week vóór het getuigenverhoor — aan de wederpartij respectievelijk aan de advocaat van de wederpartij plaats te vinden door een gewone brief aan de wederpartij, diens gemachtigde of diens advocaat. In deze brief kan de volgende tekst worden gebruikt: “Hierbij laat ik u weten, dat door mij in de procedure van ……….[naam] tegen ……….[naam]  ter gelegenheid van het op ……….[datum] ten overstaan van de rechtbank te ……….[naam], locatie ……….[naam] te houden getuigenverhoor de volgende getuigen zijn opgeroepen:
……….[naam] te ……….[plaats]
……….[naam] te ……….[plaats]
……….[naam] te ……….[plaats]